100 dní ministra Jána Budaja a reštart Ministerstva životného prostredia SR

Minister Ján Budaj začal svoje pôsobenie tým, že do vládneho vyhlásenia presadil 6 strán „zelených záväzkov“, čo je viac, než sa podarilo kedykoľvek v minulosti. K obnoveniu akcieschopnosti aj autority MŽP SR má slúžiť aj jeho vnútorná reforma: minister využíva proces CAF (audit činností úradu) podľa metodiky EÚ, ktorého výsledkom bude efektívnejší úrad.

Dátum publikácie:29. 6. 2020
Autor:Ministerstvo životného prostredia SR

 

tt_podanie-ruk-01-2018

M ŽP SR | 29. 6. 2020

  • OBNOVENIE autority ochrany životného prostredia
  • ZASTAVENIE úpadku slovenskej prírody a biodiverzity
  • REŠTART odpadového hospodárstva
  • POKRAČOVANIE boja s korupciou , za slušný štát
  • LÍDROM zelenej politiky v rámci V4 sa stalo Slovensko
  • COVID-19: využitá šanca vyzdvihnúť hodnotu prírody
  • NEXT GENERATION - environmentálny a digitálny most 21. storočia

REŠTART odpadového hospodárstva

Minister Budaj konštatoval, že po skončení viac než desaťročia vlády R. Fica a jeho SMERu sa odpadové hospodárstvo SR ocitlo v slepej uličke. V separácii nepostupujeme tak, ako sme sľubovali Európskej únii. A ešte horšie sú naše výsledky v obmedzovaní skládkovania zmesového odpadu. Slovensko sa nezbavilo ani environmentálnych záťaží, ktorých tu ostalo cca 2 000. Navyše sa stalo spaľovňou cudzieho odpadu. A náš komunálny odpad? Ten často ukladáme nevytriedený do zeme, čím vytvárame riziká budúcich environmentálnych záťaží. V slovenských lesoch je bezpočet čiernych skládok, ktorých existenciu ale obce neoznamujú, pretože zákon je nastavený tak, že by potom na ne padla povinnosť zaplatiť ich odstránenie.
Bývalá vláda roky pchala hlavu do piesku pred požiadavkou EÚ, aby sme bezodkladne uzatvorili cca polovicu zemných skládok odpadu. Teraz hrozia pokuty, ale obce nie sú na taký krok vôbec pripravené. V nerovnováhe je aj systém separácie a zodpovednosti výrobcov. Ako sa ukázalo, nekvalitný bol aj zákon o zálohovaní PET fliaš, ktorého prijatím sa pred voľbami pýšili bývalí vládnuci. Minister Ján Budaj na krízu odpadového hospodárstva reagoval tým, že vytvoril na ministerstve niekoľko pracovných skupín, ktorých cieľom je obnoviť rovnováhu v odpadovom hospodárstve.
Za veľkú výzvu tohto roku označil minister separáciu bioodpadu. Hoci jej zavedenie bývalé vedenie štátu trestuhodne zanedbalo, minister chce urýchliť prípravu obcí a miest: „Bývalá vláda využila všetky odklady v EÚ, keďže sme neplnili záväzok separovať bioodpad. Viem, že vláda obce na separáciu nepripravila. Poďme ale i tak ukázať, že to dokážeme!“ – povedal J. Budaj.
Povinnosť zaviesť triedený zber biologických odpadov by mala byť splnená do 31. 12. 2023. Ministerstvo životného prostredia chce v zostávajúcich mesiacoch urobiť všetko, aby sa separácia bioodpadu rozbehla.

Krátené pre potreby redakcie.

Zdroj a celé znenie: Tlačová správa 100 dní ministra Jána Budaja e reštart Ministerstva životného prostredí SR

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner