Aké budú poplatky za znečisťovanie ovzdušia v roku 2022?

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu materiál „Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“ (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je nahradiť v súčasnosti platný zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Predkladaný návrh zákona má za cieľ vytvoriť účinný ekonomický a motivačný nástroj na dosiahnutie cieľov stanovených v oblasti ochrany ovzdušia podľa princípu „znečisťovateľ platí“

Dátum publikácie:10. 9. 2021
Autor:Redakcia Bezpečnosť v praxi

tt_graf-rastlina

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu materiál „Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“ (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je nahradiť v súčasnosti platný zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh zákona má za cieľ vytvoriť účinný ekonomický a motivačný nástroj na dosiahnutie cieľov stanovených v oblasti ochrany ovzdušia podľa princípu „znečisťovateľ platí“, tak ako to deklaruje Environmentálna Stratégia do roku 2030. Revízia platného zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia patrí medzi prioritné opatrenia Národného programu znižovania emisií s cieľom znížiť emisie vybraných znečisťujúcich látok do roku 2030.

V navrhovanej právnej úprave sa pristúpilo k zvýšeniu sadzieb základných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pomocou nábehového kompenzačného koeficientu, ďalej sa navrhuje zvýšenie hranice minimálnej sadzby pre vznik poplatkovej povinnosti, z doterajších 34 eur na 100 eur, pristúpilo sa k upusteniu od poplatku za oxid uhoľnatý (CO) pre zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Návrhom sa zároveň pristúpilo k zrušeniu osobitného poplatkového režimu pre zdroje znečisťovania ovzdušia využívajúce hnedé uhlie so slovenským pôvodom v množstve nad 30%, k zrušeniu osobitnej oznamovacej povinnosti a k zrušeniu poplatkovej povinnosti pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Navrhovanou právnou úpravou sa dosiahne posilnenie princípu „znečisťovateľ platí“, zníženie administratívnej záťaže jednak pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale aj pre úradníkov na obciach sa dosiahne významné zjednodušenie platenia poplatkov a žiadaný environmentálny prínos.

 

K návrhu zákona prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania,  pričom pripomienok bolo 75 strán (číslo legislatívneho procesu: LP/2021/3).

 

 

Nový zákon by mal platiť od 1. 1. 2022 a rušiť zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 

Zdroj:

Dôvodová správa návrhu zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Materiály legislatívneho procesu

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.