Ako správne zaradiť odpad do Katalógu odpadov

Článok je určený miestnym orgánom, podnikom v oblasti priemyslu, poľnohospodástva, administratívnych činností, ktorí ako držitelia odpadu sú povinní odpad správne zaradiť v zmysle vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nesprávnom zaradení odpadu sa udeľuje pokuta pre držiteľa odpadu, ktorý takto odpad nesprávne zaradil, až do výšky 50 000 eur.

Dátum publikácie:31. 3. 2021
Autor:Ing. Dana Hanovcová

tt_otaznik-z-odpadkov

Druhy odpadu v Katalógu odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie označuje podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a príslušnej podskupine odpadov.

 

Napríklad:

15 01 02 – obaly z plastov

15 – skupina odpadov – odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál, ochranné odevy

15 01 – podskupina odpadov – obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych obalov

15 01 02 – obaly z plastov – druh odpadu v príslušnej skupine a príslušnej podskupine

V každej skupine odpadov v Katalógu odpadov sú uvedené odpady nebezpečné a nie nebezpečné – ostatné.

Napríklad:

skupine 15 – odpadové obaly a podskupine 15 01 – obaly je druh odpadu 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, tento odpad s uvedeným katalógovým číslom je označený ako nebezpečný odpad.

 

Zákon o odpadoch formuloval povinnosť pre držiteľa odpadu správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov.

Postup klasifikácie, ako správne zaradiť odpad, je uvedený vo vyhláške č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Taktiež je k dispozícii dokument Európskej komisie: „Oznámenie Komisie o technickom usmernení a klasifikácii odpadu č. (2018/ 124/01)“.

Oznámenie je rozdelené do jednotlivých kapitol, kde sú uvedené kroky klasifikácie odpadu, rôzne zdroje informácií o nebezpečných látkach a ich klasifikácii, opísané zásady posudzovania jednotlivých nebezpečných vlastností HP1 až HP15 (označujú konkrétne nebezpečné vlastnosti, napríklad HP1 – výbušný, HP2 – oxidujúci, HP3 – horľavý atď).

 

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Ako správne zaradiť odpad do Katalógu odpadov

 


Autor: Ing. Dana Hanovcová

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.