Bezpečnostný manažment v organizácii

Zodpovednosťou vrcholového manažmentu organizácie je prijať zámer riadiť bezpečnosť ako neoddeliteľnú súčasť procesov a činností organizácie.

Dátum publikácie:5. 2. 2020
Autor:Ing. Katarína Kampová, PhD.

 

tt_muz-gula

Každá organizácia, i tá vaša, ak chce byť úspešná, musí byť pripravená ochraňovať všetky aktíva, ktoré pre ňu predstavujú a vytvárajú hodnoty. Ochrana pracovníkov, informácií, technológií alebo majetku je nevyhnutnou súčasťou života vašej organizácie, pretože potrebujete, aby bola efektívna a konkurencieschopná. Ochrana týchto hodnôt by mala byť preto vaším primárnym záujmom. Na zabezpečenie trvalej a udržateľnej bezpečnosti organizácie je dôležité, aby bol zavedený systematický riadiaci mechanizmus. Tento mechanizmus slúži na zaistenie správneho fungovania a rozvoja organizácie v súlade so všetkými bezpečnostnými požiadavkami vyplývajúcimi či už zo vzťahu so štátnymi inštitúciami, konkurenčným prostredím, dodávateľmi, odberateľmi, zamestnancami, alebo aj zo zodpovedného vzťahu vašej organizácie k ochrane životného prostredia.

Bezpečnostný manažment ako jeden z prístupov k manažmentu sa zameriava práve na činnosti a aktivity súvisiace s ochranou týchto hodnôt. Nie je zameraný iba na výrobný transformačný proces vytvárajúci produkty, ani na proces poskytujúci služby, či iba na riešenie krízových situácií, ale je zameraný na riadenie podporných činností. Tieto činnosti sú pre organizáciu životne dôležité, a to z pohľadu dosahovania stanovených cieľov.

Bezpečnostný manažment sa zaoberá riešením problematiky bezpečnosti vo všetkých podsektoroch bezpečnostného sektora organizácie, a to najmä na bezpečnosť:

  • osôb – napríklad bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana osobných údajov, fyzická ochrana osôb a pod.,
  • majetku – ochrana objektov, ochrana prvkov kritickej infraštruktúry, ochrana informácií a informačných systémov, ochrana pred závažnými priemyselnými haváriami, ochrana utajovaných skutočností, ochrana obchodného tajomstva, pod.
  • životného prostredia – ochrana vôd, ochrana ovzdušia, ochrana pôdy a pod.

Bezpečnostný manažment je možné uplatniť vo všetkých typoch organizácie, na všetkých úrovniach organizácie i vo všetkých oblastiach organizácie (obchodnej, výrobnej, informačnej a pod.).

Významy bezpečnostného manažmentu

Vo všeobecnosti je bezpečnostný manažment špecifickou formou manažmentu a možno ho vnímať vo viacerých významoch. Sú to najmä tieto významy, a to:

  • vedná disciplína (teória) o manažérstve bezpečnosti,
  • umenie riadiť bezpečnosť,
  • pojem na označenie profesie pracovníkov, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou,
  • špecifická riadiaca aktivita manažmentu na riadenie bezpečnosti organizácie (manažérstvo bezpečnosti organizácie).

Bezpečnostný manažment ako teória, resp. vedná disciplína je otvorená sústava poznatkov o špecifických manažérskych činnostiach manažérov a bezpečnostných manažérov, a to zameraných na dosiahnutie stanovených bezpečnostných cieľov. Táto teória predstavuje súhrnný, logicky usporiadaný súbor poznatkov o zásadách, metódach a postupoch riadenia v oblasti bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia organizácie. Bezpečnostný manažment ako teória neposkytuje vyčerpávajúce a univerzálne návody, ako riadiť bezpečnosť v akejkoľvek organizácii, pretože je spojený s realitou a tá sa do istej miery neustále mení. Poznatky z teórie bezpečnostného manažmentu sú východiskom pre prácu bezpečnostného manažéra a vytvárajú predpoklad ich vhodnej aplikácie pri napĺňaní bezpečnostných cieľov organizácie.

Umenie riadiť bezpečnosť v rámci organizácie súvisí s vnímaním manažmentu ako umenia a nie ako vedy. Tento prístup vznikol pod vplyvom úspechov japonského manažmentu. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov tohto prístupu patrí P. F. Drucker, ktorý umenie riadiť považuje za jeden z rozhodujúcich kľúčov k úspechu manažérov. Úspešný manažér je ten, koho podnik prosperuje – úspešný bezpečnostný manažér je ten, kto dosiahne požadovanú úroveň bezpečnosti s najnižšími nákladmi.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Bezpečnostný manažment v organizácii

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.