Elektromagnetický smog a zdravotné riziká pri používaní mobilného telefónu

Elektromagnetickým poliam (EMP) sú ľudia vystavení každý deň. Na expozícii sa podieľajú prenosová energetická sieť, rádiové a televízne vysielače, obrazovky, prístroje v domácnostiach a v pracovnom prostredí. Elektromagnetické žiarenie existuje od doby vzniku vesmíru, vyskytuje sa v mnohých podobách a svetlo je jeho najznámejšou formou.

Dátum publikácie:28. 11. 2019
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Elektromagnetický smog

Elektromagnetickým poliam (EMP) sú ľudia vystavení každý deň. Na expozícii sa podieľajú prenosová energetická sieť, rádiové a televízne vysielače, obrazovky, prístroje v domácnostiach a v pracovnom prostredí.

Elektromagnetické žiarenie existuje od doby vzniku vesmíru, vyskytuje sa v mnohých podobách a svetlo je jeho najznámejšou formou.

99839560_s

Porušiť pevnosť chemických väzieb v molekulách môže EMP len vtedy, ak má vlnovú dĺžku kratšiu ako 0,1 mm – teda len žiarenie röntgenové a gama žiarenie.

EMP, ktoré majú väčšiu vlnovú dĺžku, teda žiarenie viditeľné, ultrafialové, infračervené, rádiofrekvenčné, mikrovlnné a statické alebo striedavé elektrické a magnetické polia túto škodlivú vlastnosť nemajú. Ultrafialové žiarenie však môže spôsobovať kožné nádory (slnko, soláriá).

V žiadnom z vyhlásení medzinárodných skupín expertov nie je uvedené, že by expozícia EMP z vedení vysokého napätia, antén vysielačov, mobilných telefónov a priemyselne používaných zariadení zvýšila riziko vzniku rakoviny.

Nízkofrekvenčné elektrické polia neprenikajú do tela, ale vytvárajú na jeho povrchu náboj (zježenie ochlpenia).

Nízkofrekvenčné magnetické polia prenikajú do tela a ak sú dostatočne silné, môžu vyvolávať predstavu videnia slabých svetielkujúcich bodov v dôsledku stimulácie sietnice.

Základným prostriedkom ochrany pred účinkami EMP je dostatočné tienenie zdroja žiarenia, ktoré garantuje výrobca.

 

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Elektromagnetický smog a zdravotné riziká pri používaní mobilného telefónu

 

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner