Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín v stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby a garážach

Článok je zameraný na skladovanie horľavých kvapalín v stavbách fyzických osôb, pivniciach a garážach. Poznáte základné zásady? Aké prepravné obaly sa používajú a čo musí spĺňať?

Dátum publikácie:14. 9. 2020
Autor:Ing. Peter Beňadik

tt_kyble

Povinnosťou právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, ale aj fyzických osôb je v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť.

Problematika protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín (HK), ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov je všeobecne rozsiahla. Nová vyhláška, ktorá sa zaoberá horľavými kvapalinami, je v procese prípravy už niekoľko rokov a jej termín vstúpenia do platnosti je stále nejasný. Dnes sa teda v článku zameriame len na skladovanie horľavých kvapalín v stavbách fyzických osôb, pivniciach a garážach. Poznáte základné zásady?

Právny predpis

Požiadavky na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti upravuje vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., a to pri:

 1. výstavbe a používaní prevádzkarne s horľavými kvapalinami, skladu horľavých kvapalín, priestoru na stáčanie a priestoru na plnenie,
 2. výstavbe a používaní čerpacej stanice kvapalných palív, ktoré sa považujú za horľavé kvapaliny,
 3. ukladaní a manipulácii s horľavými kvapalinami v priestore, ktorý sa nepovažuje za prevádzkareň s horľavými kvapalinami alebo sklad horľavých kvapalín,
 4. skladovaní a ukladaní horľavých kvapalín s nízkym bodom varu,
 5. skladovaní ťažkých vykurovacích olejov,
 6. skladovaní rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Je potrebné zobrať do úvahy, že táto vyhláška sa nevzťahuje na:

 1. ukladanie a označovanie konzumných a značkových liehovín a destilátov v prepravnom obale do objemu 10 l,
 2. skladovanie a ukladanie liekov,
 3. ukladanie a označovanie kozmetických, hygienických a čistiacich výrobkov v prepravnom obale do objemu 1 l,
 4. prevádzku a sklad s horľavými kvapalinami, ktoré sú podľa osobitných predpisov výbušninami,
 5. technologické zariadenie na ústí geologického diela alebo banského diela a na výstavbu a používanie skladu horľavých kvapalín, skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami v banskom diele pod zemou,
 6. ukladanie a označovanie rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v prepravnom obale do objemu 15 l,
 7. prepravu horľavých kvapalín v cestnej doprave, železničnej doprave, leteckej doprave, vo vnútrozemskej plavbe a v námornej plavbe.

A práve preto neuvidíte v supermarkete, v predajni liehovín alebo v lekárni splnenie niektorých požiadaviek, ktoré platia pre ostatné pracoviská alebo sklady horľavých kvapalín (napr. označovanie alebo umiestnenie nehorľavého absorpčného materiálu).

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.