Komerčná firma a zmierňovanie zmeny klímy

Zavádzanie opatrení na zmierňovanie zmeny klímy môže komerčným firmám priniesť viacero výhod. Tou najzaujímavejšou je znižovanie nákladov.

Dátum publikácie:17. 2. 2021
Autor:Mgr. Lucia Čerňanová PhD.

tt_zena-zahradka

Zmena klímy a jej nepriaznivé dôsledky ovplyvňujú život jednotlivcov, fungovanie samospráv, podnikateľské prostredie a spoločnosť ako celok. Viaceré medzinárodné, európske, ako aj národné dokumenty upozorňujú na potrebu prijímania a zavádzania opatrení, ktoré zmiernia príčiny a dosahy klimatickej zmeny.

Komerčné firmy sú jedným zo subjektov, ktorých činnosť sa taktiež podieľa na príčinách a nepriaznivých následkoch zmeny klímy. Všetky podniky, či už ide o malé, stredné alebo veľké, majú vplyv na životné prostredie ako dôsledok svojej činnosti, pri ktorej produkujú odpad, spotrebúvajú energiu, vodu, používajú rôzne druhy nevhodných materiálov, vypúšťajú znečisťujúce látky do ovzdušia a ďalšie činnosti, čím ovplyvňujú aj vývoj zmeny klímy. Aj na základe uvedeného pre komerčné firmy ako podnikateľské subjekty vyplývajú z právnej úpravy týkajúcej sa zmeny klímy viaceré povinnosti. Povinnosti vyplývajú z viacerých právnych predpisov regulujúcich rôzne oblasti, ako napr. ovzdušie, odpadové hospodárstvo, energetika a podobne, keďže v rámci slovenskej právnej úpravy neexistuje jeden komplexný právny predpis, ktorý by sa zameriaval výlučne na oblasť zmeny klímy.

Na jednej strane komerčným firmám vyplýva z právnej úpravy množstvo povinností, keďže sú subjektami, ktoré majú vplyv na vývoj zmeny klímy. Na druhej strane komerčné firmy majú k dispozícii niekoľko veľmi jednoduchých možností a opatrení vedúcich k zmierňovaniu zmeny klímy, ktorých zavedenie dokonca zvyšuje kredit firmy a jej dobré meno. Nižšie uvádzame niekoľko typov, ako sa komerčné firmy môžu zapojiť do procesu zlepšovaniu stavu životného prostredia s prepojením na zmierňovanie zmeny klímy.

1. Zníženie produkcie odpadu

2. Separácia odpadu

3. Eliminácia vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia

4. Mobilita

5. Efektívne získavanie a využívanie energie

Vhodným opatrením je udržanie už vyrobenej energie čo najdlhšie a najefektívnejšie. Preto priestory, v ktorých komerčné firmy sídlia alebo vykonávajú svoje činnosti či výrobné procesy, je vhodné voliť tak, aby v budovách bola zabezpečená tepelná izolácia, prípadne voliť budovy s adaptačnými prvkami, ako sú napr. vegetačné strechy či výsadba popínavých druhov rastlín pozdĺž budov.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Komerčná firma a zmierňovanie zmeny klímy

 


Autor: Mgr. Lucia Čerňanová PhD.

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.