Manažér očami pracovného lekára

Ako hlasno pustiť rádio, na koľko stupňov nastaviť klimatizáciu, mať samostatnú kanceláriu, piť kávu, ako sa chrániť pred stresom? Odpoveď na tieto a ďalšie otázky nájdete v článku.

Dátum publikácie:1. 10. 2019
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH

 

tt_manazer-doktor

Na každej riadiacej pozícii sú náplne činností rôzne. Vyplýva to z konkrétnych povinností manažéra. Vo väčších a veľkých firmách sú riadiace pracovné pozície rozkošatené. Povinnosti sú odvodené podľa zaradenia v štruktúre firmy (majiteľ, generálny riaditeľ, analytici, prognostici, šéfovia oddelení, riaditelia jednotlivých podnikov a ďalší špecialisti). Psychická záťaž sa na jednotlivých postoch apriori nedá definovať z toho dôvodu, že základná idea pri hodnotení psychickej záťaže je porovnanie spôsobilostí zamestnanca (vzdelanie, špecializácia, skúsenosti, vek, osobnostné dispozície, schopnosť jednania s ľuďmi, dodržiavanie etických princípov a hardines – odolnosť) s náročnosťou úloh.

Pri hodnotení úspešnosti manažéra treba brať do úvahy aj osobné sympatie eventuálne antipatie v hierarchii.

V dlhodobej stratégii úspešnosti podniku treba brať do úvahy aj spokojnosť podriadených zamestnancov, pretože to je jeden zo základných predpokladov úspechu firmy. Poskytovanie vstupeniek na mimopodnikové aktivity, ako napr. vzdelávacie, kultúrne, športové akcie, prípadne organizovanie zdravotných akcií, kde pracovná zdravotná služba vykonáva aktivity na prevenciu civilizačných ochorení, je u väčšiny zamestnancov hodnotené kladne.

Existujú všeobecné poznatky a pravidlá, ktoré sa snažíme v nasledujúcom texte priblížiť.

 

Hodnotenie pracovného prostredia

Na výkonnosť manažéra vplýva nielen psychická záťaž, ale aj faktory pracovného prostredia.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť na každej pracovnej pozícii posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

 

Hluk

 • Odporučená hladina hluku pri tvorivej manažérskej práci je medzi 40 – 50 dB.

 

Osvetlenie

 • Intenzita osvetlenia je uvedená v normách pre osvetlenie pracovného prostredia, ale vždy sa musí brať do úvahy konkrétna situácia, najmä odlesky, dĺžka práce, farby atď. Zo skúseností vieme, že na hodnoty nad 1 000 Lx reaguje veľa zamestnancov zrakovou únavou, zápalom spojoviek a znížením výkonu. Odporučená farba je uvedená v STN EN 12464-1 „Svetlo a osvetlenie pracovných miest“ a v zásade platí, že farba má byť blízka slnečnému spektru. Za združené osvetlenie považujeme, ak je potrebné trvalé dopĺňanie prirodzeného osvetlenia umelým osvetlením.

 

Tepelno-vlhkostná mikroklíma

Zásady správneho používania klimatizácie:

 • Vyberte si správny typ klimatizačného zariadenia – najlepšie klimatizácie umožňujú vetranie, vykurovanie, zvlhčovanie aj odvlhčovanie vzduchu, filtráciu a čistenie vzduchu.
 • Umiestnite klimatizačné zariadenia tak, aby prúd studeného vzduchu nesmeroval priamo na vás.
 • Teplotu nastavte o 5 – 7°C nižšiu, ako je vo vonkajšom prostredí, nie viacej. Ak je teda teplota vo vonkajšom prostredí 32 °C, potom by na termostate malo byť nastavených maximálne 25°C, ideálne o 1 – 2°C viac.
 • Dodržujte pitný režim – v klimatizovaných priestoroch necítite takú silnú potrebu piť ako pri pobyte vonku. Pred odchodom do horúčavy sa napite – najlepšie pohár nechladenej minerálnej vody alebo vody z vodovodu.
 • Udržujte správnu vlhkosť vzduchu (40 – 60 %).
 • Zabezpečte správnu údržbu klimatizačného zariadenia tak, aby fungovala efektívne a komfortne – zabezpečte pravidelnú kontrolu (min. 1x ročne), údržbu zariadenia, výmenu filtrov (prevencia infekcií dýchacích ciest, hlavne legionelózy).

 

Okrem stabilných pracovných miest s počítačom je dnes často používaný prenosný počítač.

Hlavné ergonomické zásady:

 • podstavce pod notebooky, pomocou ktorých sa monitor prenosného počítača dostáva do správnej výšky a vzdialeností od očí,
 • k notebooku je možné pripojiť ergonomickú klávesnicu, myš s podložkou pod zápästie.

Vizuálna ergonómia

Sú to základné zásady pre dobré videnie a zrakovú pohodu. Ide o tzv. oblasť ochrany zraku, v ktorej sa presne definujú požiadavky na:

 • svetelné podmienky na pracovisku,
 • obrazovku (veľkosť minimálne 355 mm v uhlopriečke, vzdialenosť očí od obrazovky, zabránenie odleskom, polarita obrazoviek, farby na obrazovke, blikanie, časová a geometrická nestabilita obrazu, ostrosť kontúr, resp. rozlišovacia schopnosť obrazovky, veľkosť znakov),
 • klávesnicu (matný povrch),
 • pracovný stôl (dostatočne veľký).

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Manažér očami pracovného lekára

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Funkcie

Partner