Manažérska abeceda hasiacich látok

Výber vhodnej hasiacej látky je dôležitý. Nie je možné zanedbať sprievodné efekty pri hasení, ako je dopad na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

Dátum publikácie:29. 7. 2020
Autor:prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

 

tt_ohen-poziarnik

Súčasťou každého pracovného priestoru sú prostriedky na uhasenie požiaru. Majú rôznu formu a prevedenie, ako napr. prenosné hasiace prístroje (laicky nazývané ručné), pojazdné hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia, mobilné prostriedky atď., ale podstatu majú spoločnú: náplň, ktorou uhasia požiar – hasiacu látku.

V ponuke je pestrá zmes hasiacich látok a nie je možné konštatovať, že existuje univerzálna hasiaca látka. Pri umiestnení hasiaceho zariadenia s vhodnou hasiacou látkou je nutné zohľadňovať, čo bude horieť, kde a akým spôsobom. Ich použitie je ukotvené v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ďalšími vykonávacími predpismi.

Ciele

Hasiace látky sú špecifické substancie, ktoré slúžia na okamžité hasenie a mali by mať nasledujúce vlastnosti:

 • vysoký hasiaci účinok (rýchle prerušenie horenia na veľkej ploche pri malej spotrebe),
 • nesmú škodlivo pôsobiť na ľudský organizmus a životné prostredie pri ich použití,
 • nemali by vykazovať škodlivý účinok na predmety a materiály, na ktoré boli použité (ekologická nezávadnosť),
 • stálosť pri skladovaní (ide o látky, ktoré sú pripravené na použitie na dlhšie časové obdobie, min. 12/24 mesiacov).

Efektívnosť hasenia

Je myslená ako hasiaci účinok, ktorý je ovplyvnený vlastnosťami hasiacej látky, prostredím, kde sa uplatňuje a spôsobom hasenia. Rozoznávame:

 • ochladzovaním (hasenie na základe odoberania tepla – fyzikálny účinok),
 • zrieďovaním kyslíka (často nazývané ako dusivý efekt – fyzikálny účinok),
 • izoláciou (oddelením horľavej látky od vzduchu – fyzikálny účinok),
 • chemicky (antikatalytický alebo inhibičný účinok, hasenie na základe chemickej reakcie medzi horľavou látkou alebo kyslíkom s hasiacou látkou), ktorý je najúčinnejší.

Vo väčšine hasenia požiarov sa uplatňuje viacero účinkov naraz. Pri hasení vodou sa aplikuje chladiaci efekt (narušenie tepelnej rovnováhy), izolačný efekt (oddelenie horľavej látky a vzduchu/kyslíka) a zároveň vznikajúca vodná para zrieďuje prítomný kyslík vo vzduchu (požiarovišti). Snahou výrobcov je zvyšovať hasiacu účinnosť spájaním fyzikálnych účinkov s chemickými, čo sa im výrazne darí. Najúčinnejší hasiaci účinok je chemický, ale s negatívnym vplyvom na človeka a životné prostredie.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Manažérska abeceda hasiacich látok

 


Autor: prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
 • 121/2002 Z. z. Vyhláška o požiarnej prevencii
 • 719/2002 Z. z. Vyhláška o pravidelnej kontrole prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
 • 94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
 • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
 • 67/2010 Z. z. Chemický zákon
 • 365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.