Ohlasovacie povinnosti za odpady 2019

Aké sú ohlasovacie povinnosti pôvodcu odpadu a výrobcu vyhradeného výrobku za rok 2019? Do kedy je potrebné ich splniť? Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2019?

Dátum publikácie:14. 1. 2020
Autor:Ing. Karin Štecová, PhD.

 

tt_kalkulacka-ruka

Povinnosti v rámci kolektívneho plnenia:

Výrobcovia vyhradeného výrobku, ktorí plnia svoje povinnosti kolektívne, zasielajú údaje z evidencie Organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou majú zmluvu. Títo podnikatelia nekomunikujú priamo s MŽP SR, ale údaje z evidencie, t. j. koľko výrobkov doviezli zo zahraničia, vyrobili na Slovensku, zabalili do obalov a uviedli na trh atď., oznamujú Organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá podáva MŽP SR sumárne Ohlásenia za výrobcov vyhradených výrobkov.

Povinnosti v rámci individuálneho plnenia:

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si povinnosti vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti plní individuálne, zasiela vo svojom mene MŽP SR každoročne do 28. 2. „Ohlásenie o vyhradených výrobkoch“. 

Prehľad všetkých tlačív si môžete pozrieť na http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/

 

Účinnosťou zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný § 103 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, z ktorého vyplýva povinnosť viesť evidenciu v elektronickej forme.

Informačný systém odpadového hospodárstva je zriadený na webovej stránke: https://www.isoh.gov.sk/uvod.html.

Povinné osoby v zmysle § 103 ods. 2 majú povinnosť sa od 1. 1. 2020 zaregistrovať sa na danom portáli.

Portál ISOH vedie evidenciu o výrobcoch vyhradených výrobkov, OZV, tretích osobách a spracovateľoch.

Na kontaktný e-mail: isoh@enviro.gov.sk povinné osoby zašlú žiadosť o vytvorenie registrácie.

Uvedú nasledovné údaje:

IČO, názov spoločnosti, kontaktné meno, kontaktné priezvisko, kontaktný email, kontaktný tel., prúd odpadu („OBALY“, „NEOBALY“, „ELEKTRO“, „BATERKY“, „PNEUMATIKY“, „VOZIDLÁ“).

Na kontaktný email budú zaslané prihlasovacie údaje a následne budú predmetné registrácie vytvorené.

V roku 2020 sa ešte budú Ohlásenia o odpadoch podávať v papierovej forme na okresný úrad, tak ako doteraz. Povinnosť zasielať Ohlásenia o odpadoch v elektronickej forme, začne až od 1. 1. 2021, kedy vstupuje do účinnosti ods. 23.

§ 103 ods. 23: „Evidenčná povinnosť a ohlasovacia povinnosť podľa tohto zákona sa vykonáva elektronicky prostredníctvom informačného systému“.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2020

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner