Oprávnený záujem a testy proporcionality

Z pohľadu ochrany osobných údajov je veľmi zaujímavým a od obdobia 25. 5. 2018 často používaným právnym základom oprávnený záujem. Kedy a za akých podmienok je takéto spracúvanie osobných údajov možné?

Dátum publikácie:12. 2. 2020
Autor:JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

tt_podpisovanie-zmluvy-ruka-pero

Z pohľadu ochrany osobných údajov je veľmi zaujímavým a od obdobia 25. 5. 2018 často používaným právnym základom oprávnený záujem. Kedy a za akých podmienok je takéto spracúvanie osobných údajov možné, si vysvetlíme v tomto článku.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: „Nariadenie alebo GDPR“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú, aké právne základy sú z pohľadu ochrany osobných údajov možné.

Obsah:
Aké právne základy existujú
Krok č. 1 – Identifikácia účelov, kde právny základ je oprávnený záujem
Krok č. 2 – Vypracovanie testu proporcionality
Krok č. 3 – Lehota uchovávania osobných údajov
Krok č. 4 – Vypracovanie informácie o spracúvaní osobných údajov
Krok č. 5 – Právo namietať

Aké právne základy existujú?

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľov vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

  • splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
  • plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
  • splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií,
  • účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
  • základe súhlasu dotknutej osoby.

V tomto článku sa budeme venovať prípadom, ak má prevádzkovateľ právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem. V prípade oprávneného záujmu je totižto potrebné, aby si prevádzkovateľ vypracoval test proporcionality.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Oprávnený záujem a testy proporcionality

 

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.