Osobné údaje ako aktíva spoločnosti

Môžu byť osobné údaje považované za obchodné tajomstvo spoločnosti? Aké spôsoby môže firma využiť na to, aby chránila údaje pred krádežou?

Dátum publikácie:19. 11. 2019
Autor:JUDr. Jakub Pavčík

 

tt_vazby-medzi-osobami

Môžu byť osobné údaje považované za obchodné tajomstvo spoločnosti? Aké spôsoby môže firma využiť na to, aby chránila údaje pred krádežou? Čo v prípade, ak si obchodný zástupca vzal so sebou celú databázu kontaktov? Na tieto, ako aj na iné otázky ponúka odpovede autor v krátkom a informatívnom článku.

Osobné údaje predstavujú vstupnú bránu do súkromia akejkoľvek fyzickej osoby. S osobnými údajmi sa stretávame prakticky každý deň pri uplatňovaní rôznych spoločenských, respektíve právnych vzťahov.

V súčasnosti sa osobné údaje v omnoho väčšej miere spracúvajú v rámci verejného aj súkromného sektora a prostredníctvom informačno-komunikačných technológií sa vykonáva ich „prenos“ tak v rámci krajín Európskej únie, ako aj do tretích krajín a medzinárodných organizácií, či už zaručujúcich alebo nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov na základe rozhodnutí Európskej Komisie o primeranosti. Nemožno opomenúť ani rozšírenie globálneho podnikania, výskyt materských spoločností a ich dcérskych spoločností so sídlom a prevádzkarňami v rôznych krajinách sveta a s tým spojeného globálneho spracúvania a globálnych prenosov osobných údajov. Informačná bezpečnosť je dôležitou súčasťou riešenia informačného systému organizácie, najmä jeho prevádzky. Má niekoľko rovín a náhľadov: technologický, koncepčný, ale predovšetkým ľudský, ktorý je najdôležitejší. Ľudský faktor je totižto najviac chybujúci a najproblematickejší, čo niekedy vedie k tvrdeniu, že otázka informačnej bezpečnosti je otázkou ľudí.

S uvedeným úzko súvisí aj potreba podnikateľov chrániť osobné údaje ako určitý nehmotný statok, respektíve obchodné tajomstvo svojej firmy. Vyzradenie osobných údajov, ktoré firma spracúva, môže mať pre podnikateľov často fatálne – likvidačné – následky, a to ako z dôvodu rôznych konkurenčných bojov, žalôb dotknutých osôb, ale aj z dôvodu prípadných sankcií Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je ale možné osobné údaje považovať za obchodné tajomstvo?

Obchodné tajomstvo je jedným z práv, ktoré patria podnikateľovi pri vykonávaní jeho podnikateľskej činnosti. Obchodné tajomstvo je na rozdiel od iných práv súvisiacich s právom priemyselného vlastníctva priamo upravené v Obchodnom zákonníku. Právo obchodného tajomstva prislúcha podnikateľom, avšak jeho porušenia sa často dopúšťajú osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, predovšetkým zamestnanci podnikateľa. Obchodné tajomstvo nám na nadnárodnej úrovni upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. 6. 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva).

Prijatím Smernice mala Európska únia za cieľ zjednotiť a harmonizovať ochranu obchodného tajomstva v členských štátoch. Smernicou sa stanovili spoločné pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením obchodného tajomstva. Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola smernica transponovaná úpravou a doplnením znenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Možnosti ochrany osobných údajov ako aktíva spoločnosti

 


Autor: JUDr. Jakub Pavčík

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.