Plány kontrol na rok 2020

Aký plán kontrol a úloh majú pre rok 2020 vybrané kontrolné orgány? Prevádzkujete stanicu STK, poskytujete webhosting alebo parkovacie služby, vlastníte ubytovacie zariadenie? Stal sa vo vašom objekte registrovaný pracovný úraz? Zamestnávate pracovníkov nad 50 rokov? Potom odporúčame čítať ďalej.

Dátum publikácie:30. 1. 2020
Autor:Redakcia Bezpečnosť v praxi

 

tt_otaznikova-ludia-podpis-zmluva

Úrad na ochranu osobných údajov

Plán kontrol pre spracovateľské činnosti:

Časť plánu kontrol pre spracovateľské činnosti je zameraná na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov. Predmetná časť plánu kontrol reflektuje riziká spojené so špecifickými spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, teda s procesmi spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

 1. Spracúvanie osobných údajov orgánmi štátnej správy v oblasti školstva a zdravotníctva
 2. Kontrola spracúvania osobných údajov na účely výberu mýta alebo úhrad za užívanie vymedzených úsekov ciest
 3. Kontrola spracúvania osobných údajov stanicami technickej kontroly pri overovaní technickej spôsobilosti vozidiel na prevádzku v cestnej premávke
 4. Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania parkovacích služieb
 5. Spracúvanie osobných údajov ubytovacími zariadeniami
 6. Spracúvanie osobných údajov poskytovateľmi verejných telekomunikačných služieb
 7. Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní webhostingu

Poznámka: Začatie kontroly spracúvania osobných údajov oznamuje úrad podľa § 92 písm. a) a b) zákona o ochrane osobných údajov výlučne kontrolovanej osobe.

Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Viac informácií: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2020

 

Národný inšpektorát práce

14 hlavných úloh na rok 2020:

 1. Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
 2. Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výkon bezpečnostno-technickej služby
 3. Dodržiavanie BOZP v stavebníctve
 4. Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ
 5. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)
 6. Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)
 7. Bezpečnosť VTZ
 8. Dodržiavanie pravidiel BOZP v subjektoch, v ktorých sa  v rokoch 2018 a 2019 stal registrovaný pracovný úraz
 9. Inšpekcia práce v jadrovej energetike
 10. Prevencia a šírenie osvety v oblasti BOZP u zamestnávateľov
 11. Odmeňovanie zamestnancov v pracovnom pomere a v  pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd
 12. Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
 13. Dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vo všetkých sektoroch podnikania
 14. Kontrola zameraná na pracovné podmienky zamestnancov vo veku nad 50 rokov

Zdroj: Národný inšpektorát práce

Viac informácií: https://www.ip.gov.sk/plan-hlavnych-uloh-na-rok-2020/

 

Ďalšie:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Programy a projekty na rok 2020: http://www.uvzsr.sk/docs/pap/PaP_UVZ_2020.pdf

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Program dohľadu SOI nad trhom na rok 2020: https://www.soi.sk/sk/SOI/program-dohladu/Sektorovy-program/program-dohladu-soi-nad-trhom-na-rok-2020.soi


Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.