Povinnosti k neobalovým výrobkom v praxi

Vy sa pýtate, odborníci odpovedajú:

Ak obchodná spoločnosť nakupuje výrobky, ktoré sa považujú za neobaly, od zahraničných dodávateľov, to znamená, že dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR, alebo prepraví, alebo si nechá prepraviť neobalový výrobok na územie SR, stáva sa výrobcom neobalového výrobku.

Dátum publikácie:27. 7. 2020
Autor:Ing. Dana Hanovcová

 

tt_dieta-vanicka

Otázka:

Obchodná spoločnosť nakupuje výrobky od slovenských aj zahraničných dodávateľov. Kedy sú tieto výrobky považované za neobal? Aké konkrétne neobalové výrobky sa najčastejšie vyskytujú v praxi?

Odpoveď (krátená):

Za neobal sa považuje taký výrobok, ktorý:

  • nie je obalom a nie je určený na balenie,
  • odpad z tohto výrobku tvorí súčasť komunálneho odpadu,
  • môže byť vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka, plast (okrem napríklad papiera používaného na hygienické účely, filtračného papiera, kníh, cenín a pod.).

1. prípad:

Ak obchodná spoločnosť nakupuje výrobky, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, od zahraničných dodávateľov, to znamená, že dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR, alebo prepraví, alebo si nechá prepraviť neobalový výrobok na územie SR, stáva sa výrobcom neobalového výrobku.

Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy do SR do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

 

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení. Celý príklad z praxe si môžete prečítať tu:

Povinnosti k neobalovým výrobkom v praxi

 

Viac príkladov z praxe si môžete prečítať tu:

Maloobchod a povinnosti výrobcu obalov

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner