Práca na rebríkoch – vzor smernice

Bezpečné postupy pre práce vykonávané na rebríkoch zamestnancami na pracoviskách.

Dátum publikácie:23. 11. 2021
Autor:Ing. Marián Faško

tt_pad-z-rebrika

Práca na rebríkoch

Interná smernica

  • Účel
  • Rozsah platnosti
  • Pojmy a definície
  • Povinnosti a zodpovednosti
  • Všeobecné pokyny
  • Operné, dvojité a závesné rebríky
  • Výsuvné pojazdné rebríky
  • Kontrola rebríkov
  • Kontrolný záznam z vykonania kontroly bezpečného stavu rebríka – vzor

 

1. Účel

Účelom tejto smernice je určenie bezpečných postupov pre práce vykonávané na rebríkoch zamestnancami spoločnosti XY na pracoviskách spoločnosti, ako aj mimo nich, pokiaľ sú práce vykonávané pre účely spoločnosti.

2. Rozsah platnosti

Táto interná smernica je platná pre všetkých zamestnancov spoločnosti XY, ako aj pre zamestnancov všetkých externých spoločností vykonávajúcich práce na pracoviskách spoločnosti XY (ďalej len zamestnanec).

3. Pojmy a definície

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vedúci pracovník pracoviska – zamestnanec spoločnosti XY poverený riadením ostatných zamestnancov

Kontrolná činnosť – činnosť zameraná na zistenie bezpečného stavu rebríkov či zistenie dodržiavania náležitostí tejto smernice

Technik BOZP a OPP – odborne spôsobilá osoba na výkon činností spojených s preventívnymi a ochrannými službami v BOZP a OPP

 

Povinnosti a zodpovednosti

Technik BOZP – zodpovedá za vypracovanie a pravidelnú aktualizáciu tejto internej smernice, navrhuje opatrenia na zamedzenie vzniku poškodenia zdravia pri práci na rebríkoch.

Vedúci pracoviska – zodpovedá za vykonanie vstupného a opakovaného oboznámenia raz za 2 roky alebo pri zmene smernice všetkých svojich pracovníkov vykonávajúcich práce na rebríkoch (ďalej len používateľ) (netreba zabudnúť, že ak budú práce na rebríku vykonávané nad 1,5 m od okolitej podlahy, je potrebné, aby mali používatelia oboznamovanie s prácami vo výškach).

Osoba zodpovedná za kontrolu rebríkov – zodpovedá za vykonanie pravidelnej kontroly rebríka v rozsahu minimálne 1-krát za mesiac, resp. ak sú rebríky prideľované zo skladu viacerým používateľom, vykoná kontrolu bezpečného stavu rebríka vždy pri jeho vydávaní zo skladu a jeho preberaní do skladu, urobí záznam z kontroly rebríka po jej vykonaní, záznamy z vykonaných kontrol uchováva podľa interného archivačného poriadku spoločnosti, najmenej však v rozsahu 3 rokov späť.

Používateľ – pri práci na rebríkoch dodržiava náležitosti tejto smernice, musí sa zúčastniť vstupného a opakovaného oboznamovania organizovaného zamestnávateľom, absolvovať požadovanú lekársku prehliadku, vykonať kontrolu bezpečného stavu rebríka pred začiatkom práce na rebríku.

....

 

Odborný text je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie text, vzor smernica a kontorlného záznamu:

Práca na rebríkoch – vzor smernice

 


Autor: Ing. Marián Faško

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.