Prenos osobných údajov mimo územie Slovenskej republiky

V prvom rade je veľmi dôležité vedieť, do ktorej krajiny sa osobné údaje prenášajú. Čo platí pre prenos osobných údajov do Veľkej Británie, USA a ďalších krajín?

Dátum publikácie:20. 4. 2021
Autor:JUDr. Marcela Macová, PhD.

tt_siet-koncovka-eu

Od 25. 5. 2018 je účinné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“). Oba predpisy upravujú práva a povinnosti dotknutých subjektov pri spracúvaní osobných údajov.

 

Pri prenose osobných údajov mimo územie Slovenskej republiky je v prvom rade potrebné vedieť, do ktorej krajiny sa osobné údaje prenášajú. Ak ide o krajinu patriacu do Európskej únieČlenské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (vyšlo z EÚ 1. februára 2020, ide o tranzitnú periódu), Španielsko, Švédsko. (ďalej len „“) a Európskeho hospodárskeho priestoruZmluvnými stranami Dohody o EHP sú Európska únia; členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (vyšlo z EÚ 1.februára, ide o tranzitnú periódu), Španielsko, Švédsko; členské štáty EZVO participujúce na Dohode o EHP (štáty EHP/EZVO): Island, Nórsko, Lichtenštajnsko. (ďalej len „EHP“), uplatňuje sa režim pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Ide o tzv. cezhraničné spracúvanie osobných údajov.

 

Poznámka k Spojenému kráľovstvu: EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal Informačnú poznámku o prenose údajov podľa GDPR do Spojeného kráľovstva po prechodnom období (Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition period – update 13/01/2021). Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa začala predbežne uplatňovať od 1. januára 2021, stanovuje, že na určité obdobie sa všetky prenosy osobných údajov do Spojeného kráľovstva nebudú považovať za prenosy do tretej krajiny, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia kapitoly V. GDPR za predpokladu, že zostane v platnosti súčasný režim ochrany údajov Spojeného kráľovstva. Toto dočasné ustanovenie sa uplatňuje od 1.januára 2021 najneskôr do 30. júna 2021.

 

V prípade, ak prevádzkovateľJe fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. alebo sprostredkovateľJe fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. plánujú prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií, musia byť okrem podmienky stanovenej v čl. 6 ods. 1 GDPR v nadväznosti na čl. 9 ods. 2 GDPR splnené aj podmienky upravené v kapitole V. GDPR (Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám).

 

Prenosy osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií sa môžu vykonávať len v úplnom súlade s GDPR, t.j. musia byť naplnené všetky podmienky stanovené v GDPR týkajúce sa prenosu osobných údajov. Podľa bodu 101 recitálu GDPR úroveň ochrany údajov fyzických osôb zaručovaná EÚ na základe GDPR by nemala byť ohrozená ani vtedy, keď sú osobné údaje prenášané z EÚ prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, a to ani v prípadoch následného prenosu osobných údajov z tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom v rovnakej alebo inej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Povinnosť splniť podmienky prenosu osobných údajov pramení zo základnej požiadavky zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V tretích krajinách sa totiž môže uplatňovať iná právna úprava v rámci ochrany osobných údajov, ktorá nemusí zaisťovať rovnakú úroveň ochrany, ako je zabezpečená v rámci EÚ/EHP.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Prenos osobných údajov mimo územie Slovenskej republiky

 


Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.