S údajmi súvisí aj zodpovednosť za ich ochranu

Akým spôsobom môže organizácia chrániť údaje a vymedziť zodpovednosť za ich ochranu?

Dátum publikácie:23. 3. 2021
Autor:JUDr. Jakub Pavčík

tt_siluety-velkomesto

Každá organizácia musí dôsledne zabezpečiť ochranu svojich údajov. Tieto údaje pre organizáciu často predstavujú nielen cenné aktíva, ale aj obchodné tajomstvo. Organizácia musí presne definovať, čo považuje za svoje aktíva, riziká a presne vymedziť aj zodpovedné osoby. V prípade pochybenia môže byť organizácii uložená vysoká pokuta, a to až do výšky 20 000 000 eur.

Osobné údaje (ako aj iné dôležité údaje) predstavujú istú formu aktíva každej organizácie. Medzi osobné údaje, ktorým všeobecné nariadenia o ochrane údajov poskytujú ochranu, nepatria len osobné údaje o dodávateľoch, zákazníkoch či zamestnancoch tej-ktorej spoločnosti, ale napríklad aj o uchádzačoch o zamestnanie či dočasne pridelených zamestnancov materskej spoločnosti. Organizácie často prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní svojich prevádzok kamerovým informačným systémom.

 

Takmer pri každom úkone, ktorý organizácie robia navonok alebo dovnútra, sa musia vyrovnať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom pre naplnenie súladu  so všeobecným nariadením o ochrane údajov musia určiť postupy pre administratívne úkony, ako aj prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Údaje môžu pre organizáciu predstavovať okrem dôležitého aktíva aj obchodné tajomstvo.

 

Podľa ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka: „Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.“

 

S ochranou obchodného tajomstva tak súvisí aj potreba organizácií chrániť osobné údaje ako určitý nehmotný statok, respektíve obchodné tajomstvo svojej firmy. Vyzradenie osobných údajov, ktoré firma spracúva, môže mať pre organizácie často fatálne – likvidačné následky, a to z dôvodu rôznych konkurenčných bojov, žalôb dotknutých osôb, ale aj z dôvodu prípadných sankcií Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Ako dobrý príklad, respektíve výstraha môže organizáciám slúžiť prípad známej siete hotelov – Marriot Internetional. Práve táto sieť hotelov v minulosti nedostatočne ochránila osobné údaje svojich klientov (pri bezpečnostnom incidente došlo k úniku približne 339 miliónov záznamov o hosťoch), za čo jej britský dozorný orgán v roku 2019 uložil pokutu až vo výške 99 000 000 eur. Takáto vysoká pokuta nepochybne predstavuje veľký finančný dopad na akúkoľvek spoločnosť. Navyše, sieť hotelov Marriot International utrpela aj medzinárodnú „hanbu“ a jej meno tak ostáva dodnes poškodené.

 

Z uvedeného dôvodu je potrebné údaje organizácie skutočne chrániť a v organizácii presne vymedziť oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť jednotlivých pracovníkov.

 

Pre všetky dôležité aktíva musia byť určení vlastníci a musí byť stanovená ich zodpovednosť za dodržiavanie primeraných bezpečnostných opatrení. Zodpovednosť za realizáciu jednotlivých bezpečnostných opatrení môže byť delegovaná, ale vlastná zodpovednosť za nich musí ostať vlastníkovi aktív. O týchto aktívach by si prevádzkovateľ mal viesť písomný zoznam, ktorý je pri akejkoľvek zmene aktualizovaný.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

S údajmi súvisí aj zodpovednosť za ich ochranu

 

 


Autor: JUDr. Jakub Pavčík

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.