Smernica: Bezpečnostné a zdravotné značenie

Poznáte výstražné, príkazové, zákazové, núdzové, protipožiarne a iné značenie? Ich správne porozumenie vám môže zachrániť zdravie. Skúste sa na ne pozrieť.

Dátum publikácie:21. 7. 2021
Autor:Ing. Marián Faško

tt_zlto-cierne-znacenie

Bezpečnostné a zdravotné značenie

Interná smernica

1. Účel

Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok zavedenia, používania a porozumenia bezpečnostnému a zdravotnému značeniu (ďalej len značenie) na pracoviskách spoločnosti XY.

2. Rozsah platnosti

Táto smernica je platná pre všetkých zamestnancov spoločnosti XY (ďalej len zamestnanec) vykonávajúcich práce na pracoviskách zamestnávateľa. V primeranom rozsahu je platná aj pre externé osoby nachádzajúce sa s vedomím zamestnávateľa na jeho pracoviskách.

3. Pojmy a definície

Pre účely tejto smernice:

Bezpečnostným a zdravotným značením sa rozumie označenie vzťahujúce sa na konkrétny predmet, činnosť, situáciu, ktoré poskytuje informácie osobám s cieľom zabezpečenia ich bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Tieto informácie sú poskytované prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia, akustického signálu, komunikácie medzi osobami slovne alebo ručnými signálmi.

 

Povinnosti a zodpovednosti:

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov – plánovanie a zabezpečenie vykonania požadovaného oboznamovania zamestnancov s touto smernicou

BTS – vykonávanie pravidelných kontrol dodržiavania tejto internej smernice a navrhovanie opatrení, v prípade potreby aktualizácie tejto smernice

Vedúci pracoviska – zabezpečenie platného a zrozumiteľného bezpečnostného značenia na danom pracovisku

 

4. Popis

4.1 Typy označenia

Trvalé značky – sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci.

Na trvalé vyznačenie umiestnenia a označenia zariadenia na ochranu pred požiarmi sa použije značka podľa bodu 5.6.5 a bezpečnostná farba podľa bodu 5.3.

Miesto, na ktorom je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, sa trvalo vyznačuje bezpečnostnou farbou alebo značkami.

Komunikácie sa trvalo vyznačujú bezpečnostnou farbou.

Dočasné označenie – svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu. Pritom sa zohľadňuje vzájomná zámena a kombinácia označení.

Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.

 

 

Odborný text je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie a vzor smernice:

Bezpečnostné a zdravotné značenie – interná smernica

 


Autor: Ing. Marián Faško

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 387/2006 Z. z. Nariadenie o zaistení bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.