Smernica: Viazači bremien

Účelom tejto internej smernice je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej zamestnancami v pracovnom zaradení viazač bremien. Viazač bremien je osoba oprávnená k viazaniu a zavesovaniu bremien na základe platného preukazu viazača bremien. Smernica popisuje povinnosti viazača bremien, spôsoby viazania, vešania a prepravy, zakázané činnosti a viazacie prostriedky.

Dátum publikácie:15. 7. 2021
Autor:Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

tt_zeriav

Viazači bremien

Interná smernica

I. Účel

Účelom internej smernice Viazači bremien (ďalej len „interná smernica“) je v súlade s ust. § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“) stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej zamestnancami v pracovnom zaradení viazač bremien.

 

II. Pôsobnosť a zodpovednosť

  1. Interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorí s ňou boli preukázateľne oboznámení.
  2. Interná smernica sa vzťahuje na zamestnancov vykonávajúcich činnosť v pracovnom zaradení viazač bremien.
  3. Za vedenie a aktualizáciu dokumentu je zodpovedná bezpečnostnotechnická služba zamestnávateľa.
  4. Za oboznámenie zamestnancov s internou smernicou je zodpovedný príslušný vedúci zamestnanec.

 

III. Definície pojmov a skratky

Na účely internej smernice sa rozumie pod pojmom:

zamestnávateľspoločnosť ABC, s. r. o., Novembrová 10, 010 01 Žilina, IČO: 12 345 678 (ďalej len „zamestnávateľ“),

zamestnanec – fyzická osoba, ktorá pre zamestnávateľa vykonáva na základe pracovnoprávneho vzťahu, resp. obdobného pracovného vzťahu závislú prácu (ďalej len „zamestnanec“),

viazač bremien – osoba oprávnená k viazaniu a zavesovaniu bremien na základe platného preukazu viazača bremien,

viazací prostriedok – prostriedok na uviazanie/zavesenie bremena (textilné viazacie prostriedky, textilné úväzky, reťazové úväzky atď.), príslušenstvo na uchopenie a zavesenie bremena (magnet, traverza, kliešte, drapáky atď.) (ďalej len „viazacie prostriedky“).

 

Odborný text je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie smernice a jej vzor:

Viazači bremien – interná smernica

 


Autor: Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • 387/2006 Z. z. Nariadenie o zaistení bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
  • 392/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
  • 356/2007 Z. z. Podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti
  • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
  • 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.