Smerovanie odpadového hospodárstva

Systém fungovania odpadového hospodárstva, jeho možnosti a výzvy do budúcnosti. Očami Ing. Petra Šimurku, doplnené postrehmi ďalších odborníkov. Čítajte, počúvajte, pýtajte sa.

Dátum publikácie:18. 11. 2021
Autor:Ing. Peter Šimurka, Redakcia Bezpečnosť v praxi

tt_zem-odpady

Odpadové hospodárstvo je témou, ktorá rezonuje medzi odbornou verejnosťou. Rovnako a možno v niektorých prípadoch vo výraznejšej miere rezonuje medzi občanmi, neziskovými organizáciami a ďalšími.

Odpadové hospodárstvo na križovatke

Systém odpadového hospodárstva sa nachádza na križovatke, a to nielen v našich podmienkach, ale celosvetovo.

Odpad považovaný za nutnú a často nechcenú súčasť komplexnej ľudskej činnosti vo všetkých oblastiach sa aktuálne stáva predmetom extrémneho záujmu. Tlak na optimalizáciu procesov z ekonomických dôvodov priniesol aj pozitívne environmentálne opatrenia. V minulosti, keď bolo nakladanie s odpadom relatívne nízkonákladové, nebolo potrebné riešiť finančnú stránku tejto oblasti v tak výraznej miere. Tak ako sa začali zvyšovať náklady na palivo, pracovníkov atď., prichádzalo k zvyšovaniu vynaložených finančných nákladov na nakladanie s odpadom.

Súčasne k tomu boli a sú prijímané právne akty, ktoré túto oblasť regulujú a určujú prísnejšie podmienky ako v minulosti. Najlepším príkladom sú prevádzky, ktoré sú regulované prostredníctvom zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostrediaPre tieto prevádzky záväzne platia závery o najlepších dostupných technikách, ktoré obsahujú časti referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie pre hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám, súvisiace s monitorovaním, súvisiace úrovne spotreby a prípadné relevantné opatrenia na sanáciu lokality, ktorými sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách. Jednou z častí je aj časť venujúca sa odpadom. Primárne v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je opatrenie cielené na predchádzanie vzniku, následne na minimalizovanie vzniku, nakladanie v mieste vzniku tak, aby minimálne množstvo odpadov opúšťalo areál prevádzky. Všetky tieto opatrenia sú premietnuté do podmienok integrovaného povolenia a sú záväzné. Spoločne s týmto postupom musia prevádzkovatelia realizovať opatrenia v oblasti energetickej náročnosti procesov, ktoré opäť nepriamo vedú aj k znižovaniu množstva vzniknutého odpadu. Tento prístup sa aplikoval na všetky oblasti v rámci prevádzky. Výsledkom je výrazné zníženie množstva produkovaných odpadov, emisií do ovzdušia a vôd.

Právne predpisy určujú stále vo väčšej miere podmienky, ktoré musia producenti odpadov dodržiavať, no nielen producenti odpadov v klasickom ponímaní. Producent odpadu je napríklad aj výrobca obalu, prípadne spoločnosť, ktorá tieto obaly plní. Aktuálne sú ustanovené podmienky na povinný obsah recyklovaného PET v obaloch, ďalej to budú princípy ekomodulácie atď.

Vyššie popísané vyvoláva tlak na znižovanie nákladov vynakladaných na odpadové hospodárstvo, čo súčasne vytvára a je evidentné, že v budúcnosti bude vytvárať množstvo nových ekonomicko-podnikateľských možností.

Praktickým prínosom je, že vec, ktorá bola v minulosti považovaná za odpad, ktorý je nutné zneškodniť, a teda zaplatiť za jeho zneškodnenie, sa v súčasnosti stáva komoditou/surovinou, za ktorú sú iné spoločnosti ochotné platiť. Tento prístup nie je možné aplikovať na všetky druhy odpadov, pretože stále existujú odpady, pre ktoré je z  environmentálneho pohľadu najvhodnejšie ich zneškodnenie, prípadne energetické zhodnotenie.

Ak by sme si položili otázku, či by takéto zmeny nastali aj bez zákonných opatrení, odpoveď by nebola jednoznačná. Primárnym účelom podnikateľskej činnosti je generovanie zisku a optimalizácia nákladov. V prípade nízkych nákladov za skládkovanie alebo relatívne nízkych nákladov za energetické zhodnotenie nemajú tieto subjekty dôvod hľadať iné riešenia. Súčasne sa vždy prispôsobia aktuálnej situácii na trhu.

Ďalším parametrom, pričom ide o dôležitejší parameter ako samotné financie, je životné prostredie ako celok na celej planéte. Cesta, po ktorej smeruje naša spoločnosť, nemusí mať už dlhé trvanie. Samotnej planéte je to ale jedno. To len homo sapiens je tak namyslený, že ide zachraňovať planétu. Pred kým, pred čím? Jedine pred sebou samým a len preto, aby na nej mohol žiť ďalej. Nie je to opäť len naša sebeckosť? Planéta sa vyrovná so všetkým a pretvorí sa do inej podoby, tak ako sa to stalo už mnohokrát. Túto časť nech si každý čitateľ vyhodnotí sám.

Oblasti, ktoré budú témou:

 1. Predchádzanie vzniku odpadov
 2. Opätovné použitie
 3. Triedený zber textilu
 4. Bioplasty
 5. Batérie slúžiace ako pohon a ich druhý život
 6. Fotovoltické panely
 7. Znižovanie skládkovania
 8. Zvyšovanie miery recyklácie komunálnych odpadov
 9. Jednorazovosť výrobkov (nielen plastových)
 10. Nebezpečný odpad z priemyslu
 11. Zvyšovanie obsahu recyklátu vo výrobkoch
 12. Selektívna demolácia

... a mnoho ďalšieho...

 

Ďalej v článku nájdete:

 • Sú odpady drahé?
 • Občan a obec
 • Komerčné firmy
 • Hlavné princípy
 • Odpadová pyramída
 • Biologicky rozložiteľný kychynský odpad
 • Čo nás čaká a aké výzvy sú pred nami?

 

Nemali by sme zabudnúť, že potrebujeme vyvážený systém zameraný nielen na jednu jeho časť a taktiež, že fyzikálne zákony platia aj v tomto segmente.

Z celého textu by mohol vanúť pocit pesimizmu až zmaru, ale nie je tomu tak. Reálne pomenovanie problému je jedinou cestou, ako ho vyriešiť. Všetky negatíva sa dajú obrátiť a ako znie klasické porekadlo „všetko zlé je na niečo dobré“, tak to dobré treba aplikovať. 

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Smerovanie odpadového hospodárstva

 

Ďalej pre vás z obsahu vyberáme:

► Podcasty o odpadoch a užitočných technológiách pri množtevnom zbere odpadov:

Zaujíma vás komplexný pohľad na aktuálne témy odpadov, cirkulárnych skenov, zmeny klímy a straty biodiverzity? Vypočujte si podcast so skúseným odborníkom na životné prostredie – nezávislým enviro-konzultantom firmy NEKA, Ing. Petrom Šimurkom.

 

V tejto epizóde sa dozviete o množstvovom zbere 21. storočia a o tom, ako môže pomôcť automatizácia samosprávam, zberovým spoločnostiam aj občanom. Hosťom v podcaste bol: p. Marcel Kalman, produktový špecialista GX Solutions, a. s.

 

Informácie k novelám zákona o odpadoch:

Zmeny v zákone o odpadoch platné od 1.11.2021

 

Zmeny v zákone o odpadoch platné od 1.11.2021

Aké novinky priniesla novela zákona o odpadoch obciam, organizáciám zodpovednosti výrobcov, zberovým spoločnostiam, držiteľom odpadov, zberovým dvorom a iným subjektom, sa dozviete v článku.

 

tt_online-rozhovor-bvp-03-2021

 

Zmeny v zákone o odpadoch

Pripravovaný online rozhovor

Dňa: 23.11.2021 od 13:00 hod.

S Ing. Petrom Šimurkom

Máte otázky? Pýtajte sa.

 

 

Pohľad ľudí, MŽP SR a OZV na zmeny v odpadovom hospodárstve:

 

Pohľad ľudí na odpadové hospodárstvo

 

MŽP: Pohľad ľudí na odpadové hospodárstvo sa mení, chce to však pravidlá

Tak ako ľudia prestali spochybňovať príspevok ľudstva ku klimatickej kríze a čiastočne tomu prispôsobili svoje správanie, mení sa aj ich pohľad na odpadové hospodárstvo. Zmenu správania spotrebiteľov v súvislosti s klimatickou krízou vidieť najlepšie na reklame. Firmy totiž najlepšie dokážu odhadnúť nálady svojich zákazníkov, preto ich čoraz častejšie lákajú cez šetrenie životného prostredia. V rámci predchádzania vytváraniu odpadov sa už niektorí ľudia vyhýbajú zbytočnej spotrebe. Práve cirkulárna ekonomika je jednou z výziev, ktoré ľudstvo dokáže uchopiť.

 

tt_jednorazovy-plast

 

Smernica o znižovaní plastového odpadu

Cieľom smernice je znížiť vznik odpadu, podporiť prechod na obehové hospodárstvo inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi. Aké opatrenia to sú, sa dozviete v článku.

 

Od budúceho roka budeme aj na Slovensku zálohovať nápojové obaly

 

Od budúceho roka budeme aj na Slovensku zálohovať nápojové obaly

Zálohovaním jednorazových nápojových obalov sa Slovensko od roka 2022 zaradí medzi krajiny, ktoré majú systém zálohovania zavedený niekoľko rokov až desaťročí. Na zabezpečenie fungovania celého systému zálohovania vybralo MŽP správcu zálohového systému. Od 1. januára 2022 sa budú ohlasovať údaje o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje správcovi zálohového systému. Ktoré obaly budú predmetom zálohovania a ktoré ostávajú v systéme OZV aj po zavedení zálohovania?

 


Autor: Ing. Peter Šimurka, Redakcia Bezpečnosť v praxi

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.