Test proporcionality na posúdenie nevyhnutnosti a dĺžky uchovávania kamerového záznamu

Vzor testu proporcionality na posúdenie nevyhnutnosti a dĺžky uchovávania kamerového záznamu. Vzor je vypracovaný pre monitorovanie priestoru na účel ochrany majetku.

Dátum publikácie:29. 3. 2021
Autor:JUDr. Jakub Pavčík

tt_bezpecnostna-kamera

Test proporcionality na posúdenie nevyhnutnosti a dĺžky uchovávania kamerového záznamu je vypracovaný v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a s usmernením Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení, schváleným 29. januára 2020.

Monitorovanie priestoru na účel ochrany majetku

V zmysle usmernenia EDPB sa pred použitím kamerového systému musia spresniť účely spracovania [článok 5 ods. 1 písm. b)]. Videomonitorovanie môže slúžiť na mnohé účely, napr. podpora ochrany nehnuteľnosti a iných majetkov, podpora ochrany života a fyzickej integrity jednotlivcov, zhromažďovanie dôkazov o občianskych nárokoch. Tieto monitorovacie účely by mali byť písomne zdokumentované (článok 5 ods. 2) a je potrebné ich špecifikovať pre každú použitú monitorovaciu kameru. Kamery, ktoré používa ten istý prevádzkovateľ na ten istý účel, sa môžu dokumentovať spoločne. Dotknuté osoby musia byť navyše informované o účele (účeloch) spracovania v súlade s článkom 13. Videomonitorovanie založené iba na „bezpečí“ nie je dostatočne špecifické [článok 5 ods. 1 písm. b)]. Okrem toho je to v rozpore so zásadou, že osobné údaje sa v súvislosti s dotknutou osobou majú spracúvať zákonne, spravodlivo a transparentne [pozri článok 5 ods. 1 písm. a)].

Každý právny dôvod podľa článku 6 ods. 1 môže v zásade poskytnúť právny základ na spracovanie údajov pochádzajúcich z videomonitorovania. Napríklad článok 6 ods. 1 písm. c) sa uplatňuje vtedy, keď vnútroštátne právne predpisy ustanovujú povinnosť vykonávať videomonitorovanie. V prípade prevádzkovateľa sa bude používať nasledujúce ustanovenie:

  • Článok 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):
    • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Na účel preverenia, či záujmy prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb pri nižšie uvedenom účele prevažujú nad záujmami, základnými právami a slobodami dotknutej osoby, vykonal prevádzkovateľ vo vzťahu k ďalej uvedenému spracovaniu osobných údajov Test proporcionality.

 

Účel spracovania:     

Monitorovanie priestoru na účely zaistenia verejného poriadku a ochrany majetku a zdravia dotknutých osôb a ochrany majetku prevádzkovateľa

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má záujem monitorovať svoje priestory prostredníctvom kamerového záznamu, pričom pritom spracováva osobné údaje dotknutých osôb. Účelom pre takéto spracovanie je ochrana vlastného majetku. Prevádzkovateľ má záujem uchovávať záznam po dobu 72 hodín.

 

Odborný text je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie vzoru:

Test proporcionality na posúdenie nevyhnutnosti a dĺžky uchovávania kamerového záznamu

 


Autor: JUDr. Jakub Pavčík

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.