Zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari

Existujú aj také elektrické zariadenia, ktoré ostanú v prevádzke aj počas požiaru a musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Viete, kde sa nachádza hlavný vypínač elektrickej energie a iných dôležitých rozvodov?

Dátum publikácie:23. 6. 2020
Autor:Ing. Peter Beňadik

 

tt_generator

Súčasťou školenia o ochrane pred požiarmi je okrem iného aj oboznámenie sa s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu. Je to dôležitá informácia, aby v prípade vzniku požiaru vedeli zamestnanci vykonať opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru a prispeli tak k samotnému zdolaniu požiaru. Vedieť, kde sa nachádza hlavný vypínač elektrickej energie, uzáver vody, plynu a iných dôležitých rozvodov – je nutné nielen z hľadiska ochrany pred požiarmi. Treba si uvedomiť, že táto vedomosť zamestnancov je základným predpokladom úspešného zvládnutia akejkoľvek mimoriadnej udalosti, ktorá môže nastať v subjekte.

A predsa existujú aj také elektrické zariadenia, ktoré vypnutím hlavného vypínača elektrickej energie nevypnete, ostanú v prevádzke aj počas požiaru a musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie.

Požiarne zariadenia

Pri požiari musia ostať v prevádzke niektoré zariadenia, ktoré sa nazývajú: „Požiarne zariadenia“. V § 2 ods. 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj vo vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je definované, že požiarne zariadenia sú:

 • požiarnotechnické zariadenia (stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru),
 • hasiace prístroje,
 • požiarne uzávery,
 • zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch,
 • zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov,
 • zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari,
 • požiarne výťahy,
 • evakuačné výťahy,
 • núdzové osvetlenie,
 • iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.

Konkrétne vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb stanovuje vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v projektovej dokumentácii protipožiarnej bezpečnosti stavby.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
 • 94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

Funkcie

Partner