ÚOOÚ: Plán kontrol na rok 2021

Plán kontrol bude zameraný na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov, riziká spojené so špecifickými spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, najmä s procesmi spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb, ďalej na spracúvanie osobných údajov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (e-shopy).

Dátum publikácie:18. 2. 2021
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

tt_lupa-nad-GDPR

SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

Druhá časť plánu kontrol zameraná na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov reflektuje riziká spojené so špecifickými spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, najmä s procesmi spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

1. Spracovateľské činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR

Spracovateľské činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace s mobilnými aplikáciami na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých (aplikácií) Úrad verejného zdravotníctva SR spracúval osobné údaje fyzických osôb na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Z dikcie § 60d ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov vyplýva Úradu na ochranu osobných údajov SR povinnosť vykonať kontrolu po skončení spracúvania osobných údajov.

2. Spracúvanie osobných údajov inými orgánmi štátnej správy

Predpokladané zameranie kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.

3. Spracúvanie osobných údajov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (e-shopy)

Predpokladané zameranie kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.

 

Poznámka: V roku 2021 budú ukončované aj neukončené kontroly, ktoré boli v roku 2020 vykonávané na základe príslušného plánu kontrol.

Krátené redakciou, plná verzia plánu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2021

Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.