Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Nový komentár k zákonu č. 401/1998 Z. z. Ako s komentárom pracovať?

Dátum publikácie:11. 2. 2021
Autor:Mgr. Lucia Čerňanová PhD.

online-EPIkom_Zakon-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia__375x250

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bol prijatý s cieľom motivácie subjektov, ktoré prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia, znížiť množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú prevádzkované fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré spĺňajú podmienky ich prevádzkovania.

Vo všeobecnosti sa zdroje znečisťovania ovzdušia rozdeľujú na mobilné a stacionárne zdroje. Uvedené delenie je zakotvené v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), ktorý do veľkej miery súvisí so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Na účely tohto zákona sú ďalej podstatné len stacionárne zdroje znečistenia, pretože poplatková povinnosť podľa tohto zákona sa viaže k znečisťovaniu ovzdušia, ktoré pochádza zo stacionárnych zdrojov.

Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sa rozdeľujú na veľké, stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, tzn. delenie zdrojov na veľké, stredné a malé je uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, konkrétne v prílohe č. 1. V Prílohe č. 1 tejto vyhlášky sú uvedené rôzne technológie, ku ktorým sú priradené prahové kapacity, podľa ktorých je možné rozlíšiť zdroje znečisťovania na veľké, stredné a malé. V prípade pochybností, či daný zdroj znečistenia je potrebné považovať za veľký, stredný alebo malý zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje príslušný správny orgán, ktorým je okresný úrad.

 

 

Ako s komentovanými ustanoveniami pracovať?

Komentár_popis

 


Autor: Mgr. Lucia Čerňanová PhD.

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.