Zamestnanci, alkohol a drogy

Aké sú podmienky pre skúšky na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok? Ako dlho čakať, ak zamestnanec pred vykonaním skúšky fajčil? Viac sa môžete dočítať v odbornom článku.

Dátum publikácie:3. 2. 2020
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH

tt_mlady-vodic

Povinnosť zamestnancov

Povinnosť zamestnancov nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce je predpísaná v § 12 ods. 2 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosťou zamestnanca v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) uvedeného zákona je podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise. Zároveň je nutné určiť sankcie za nesplnenie, respektíve odmietnutie tejto povinnosti a sankcie za pozitívny výsledok podľa Zákonníka práce.

Účinok

Etanol – etylalkohol sa dostáva do tela prevažne zažívacím traktom, cez sliznice preniká rýchlo do krvi. V pečeni sa odohráva premena prevažnej časti celkového prijatého množstva špeciálnym mikrozomálnym enzýmovým systémom. Etanol sa oxiduje na acetaldehyd a kyselinu octovú, napokon na oxid uhličitý a vodu s uvoľnením energie. Pokiaľ je ponuka etanolu v tráviacej sústave vyššia ako aktuálna detoxikačná kapacita pečene, množstvo alkoholu kolujúceho v krvnom obehu narastá. Keď príliv ustane, cirkulujúce množstvo sa bude postupne znižovať zásluhou detoxikačnej činnosti pečene a po príslušnom čase sa pomery v krvi a tkanivách dostanú do normálu.

Účinok alkoholu na centrálnu nervovú sústavu je výrazne tlmivý. Začiatočná excitácia je len výsledkom tlmenia najvyšších koordinačných a zábranových centier.

Prítomnosť alkoholu, omamných alebo psychotropných látok

Pri pozitívnej dychovej skúške na alkohol alebo zistení prítomnosti omamných látok alebo psychotropných látok v slinách sa musí uskutočniť lekárske klinické vyšetrenie. Na potvrdenie prítomnosti alkoholu alebo omamných látok, alebo psychotropných látok v krvi alebo moči sa vykoná odber vzorky biologického materiálu. Lekár o vyšetrení a odbere krvi spíše protokol na predpísanom tlačive, v ktorom sa v závere vyjadrí, či vyšetrovaný javí alebo nejaví znaky ovplyvnenia alkoholom. Vzorka krvi sa vyšetrí výlučne v špecializovanom súdnolekárskom laboratóriu dvoma na sebe nezávislými metodikami (metódou podľa Widmarka a metódou plynovej chromatografie) a špeciálnymi vyšetreniami na zistenie prítomnosti omamných látok alebo psychotropných látok v krvi. Pri pochybnosti o pôvode vzorky sa vyšetruje aj krvná skupina.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.