Zamestnanci, alkohol a drogy

Aké sú podmienky pre skúšky na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok? Ako dlho čakať, ak zamestnanec pred vykonaním skúšky fajčil? Viac sa môžete dočítať v odbornom článku.

Dátum publikácie:3. 2. 2020
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH

tt_mlady-vodic

Povinnosť zamestnancov

Povinnosť zamestnancov nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce je predpísaná v § 12 ods. 2 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosťou zamestnanca v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) uvedeného zákona je podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise. Zároveň je nutné určiť sankcie za nesplnenie, respektíve odmietnutie tejto povinnosti a sankcie za pozitívny výsledok podľa Zákonníka práce.

Účinok

Etanol – etylalkohol sa dostáva do tela prevažne zažívacím traktom, cez sliznice preniká rýchlo do krvi. V pečeni sa odohráva premena prevažnej časti celkového prijatého množstva špeciálnym mikrozomálnym enzýmovým systémom. Etanol sa oxiduje na acetaldehyd a kyselinu octovú, napokon na oxid uhličitý a vodu s uvoľnením energie. Pokiaľ je ponuka etanolu v tráviacej sústave vyššia ako aktuálna detoxikačná kapacita pečene, množstvo alkoholu kolujúceho v krvnom obehu narastá. Keď príliv ustane, cirkulujúce množstvo sa bude postupne znižovať zásluhou detoxikačnej činnosti pečene a po príslušnom čase sa pomery v krvi a tkanivách dostanú do normálu.

Účinok alkoholu na centrálnu nervovú sústavu je výrazne tlmivý. Začiatočná excitácia je len výsledkom tlmenia najvyšších koordinačných a zábranových centier.

Prítomnosť alkoholu, omamných alebo psychotropných látok

Pri pozitívnej dychovej skúške na alkohol alebo zistení prítomnosti omamných látok alebo psychotropných látok v slinách sa musí uskutočniť lekárske klinické vyšetrenie. Na potvrdenie prítomnosti alkoholu alebo omamných látok, alebo psychotropných látok v krvi alebo moči sa vykoná odber vzorky biologického materiálu. Lekár o vyšetrení a odbere krvi spíše protokol na predpísanom tlačive, v ktorom sa v závere vyjadrí, či vyšetrovaný javí alebo nejaví znaky ovplyvnenia alkoholom. Vzorka krvi sa vyšetrí výlučne v špecializovanom súdnolekárskom laboratóriu dvoma na sebe nezávislými metodikami (metódou podľa Widmarka a metódou plynovej chromatografie) a špeciálnymi vyšetreniami na zistenie prítomnosti omamných látok alebo psychotropných látok v krvi. Pri pochybnosti o pôvode vzorky sa vyšetruje aj krvná skupina.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner