Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri používaní jedlých olejov a tukov v kuchyniach

Jedlé oleje a tuky dennodenne používame pri príprave našich jedál bez toho, aby sme si uvedomovali, že za určitých okolností môžu spôsobiť aj požiar a ohroziť naše zdravie či majetok. Pri používaní olejov a tukov v zariadeniach a prevádzkach je nutné venovať pozornosť najmä trvalej prítomnosti obsluhy. Ak by požiar vznikol, základom je dobre zaškolená obsluha, ktorá vie v priestore kuchyne adekvátne zasiahnuť a zamedzí tak rozšíreniu požiaru, a to bez akéhokoľvek zranenia a s minimálnymi ďalšími škodami na majetku.

Dátum publikácie:7. 1. 2021
Autor:Ing. Peter Beňadik

tt_flambovanie

V predošlom článku sme rozobrali požiadavky zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín v stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby a garážach. Všeobecné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pre manipuláciu a skladovanie horľavých kvapalín (HK), ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov sú zadefinované v platnej vyhláške ministerstva vnútra. Nemal by byť teda problém dodržiavať určené požiadavky ani v takých prevádzkach, ako sú závodné kuchyne alebo stánky s rýchlym občerstvením, kde sa jedlé oleje používajú na tepelnú úpravu potravín v spojitosti s technickým zariadením (napr. fritéza). I napriek tomu mnohí prevádzkovatelia takýchto zariadení nevedia, aké zásady protipožiarnej bezpečnosti majú dodržiavať, a nevedia s rozhodnosťou určiť postup hasenia v prípade požiaru kuchynských zariadení obsahujúcich jedlé oleje alebo tuky. Aby sme vedeli určiť základné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii s jedlými olejmi a tukmi v kuchyniach a vhodné hasiace látky pre ich hasenie, pripomenieme si právny predpis.

 

Právny predpis

Požiadavky na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov upravuje vyhl. MV SR č. 96/2004 Z. z., a to pri:

 1. výstavbe a používaní prevádzkarne s horľavými kvapalinami, skladu horľavých kvapalín, priestoru na stáčanie a priestoru na plnenie,
 2. výstavbe a používaní čerpacej stanice kvapalných palív, ktoré sa považujú za horľavé kvapaliny,
 3. ukladaní a manipulácii s horľavými kvapalinami v priestore, ktorý sa nepovažuje za prevádzkareň s horľavými kvapalinami alebo sklad horľavých kvapalín,
 4. skladovaní a ukladaní horľavých kvapalín s nízkym bodom varu,
 5. skladovaní ťažkých vykurovacích olejov,
 6. skladovaní rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

 

Je potrebné zobrať do úvahy, že táto vyhláška sa nevzťahuje pre:

 1. ukladanie a označovanie konzumných a značkových liehovín a destilátov v prepravnom obale do objemu 10 l,
 2. skladovanie a ukladanie liekov,
 3. ukladanie a označovanie kozmetických, hygienických a čistiacich výrobkov v prepravnom obale do objemu 1 l,
 4. prevádzku a sklad s horľavými kvapalinami, ktoré sú podľa osobitných predpisov výbušninami,
 5. technologické zariadenie na ústí geologického diela alebo banského diela a na výstavbu a používanie skladu horľavých kvapalín, skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami v banskom diele pod zemou,
 6. ukladanie a označovanie rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v prepravnom obale do objemu 15 l,
 7. prepravu horľavých kvapalín v cestnej doprave, železničnej doprave, leteckej doprave, vo vnútrozemskej plavbe a v námornej plavbe.

 

V bežných kuchynských prevádzkach a v prevádzkach s rýchlym občerstvením sa zväčša neukladajú prepravné obaly s rastlinnými a živočíšnymi olejmi a tukmi s objemom viac ako 15 litrov, a teda nie je nutné pre ukladanie a označovanie týchto látok dodržiavať požiadavky, ako je to pri ostatných horľavých kvapalinách. A sú vlastne jedlé oleje a tuky považované za horľavé kvapaliny?

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri používaní jedlých olejov a tukov v kuchyniach

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 96/2004 Z. z. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri práci s horľavinami

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.