Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

Ako postupovať pri tvorbe smernice, ktorou sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám? Aké má zamestnávateľ povinnosti pri ich zamestnávaní?

Dátum publikácie:8. 9. 2020
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH

tt_tehotna-v-helme

Interná smernica, ktorou sa ustanovuje:

  •  zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
  •  zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a
  •  povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní týchto žien.

Účel

Tento dokument obsahuje návod, ako postupovať pri aplikácii nariadenia vlády č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov.

Platnosť

Zoznam zakázaných prác a pracovísk je záväzný pre všetky osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k zamestnávateľovi. V primeranom rozsahu sa vzťahuje i na osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú na jeho pracoviskách (ďalej len „zamestnanci") a musia byť s ním riadne a preukázateľne oboznámené.

Definície pojmov

Za zamestnankyne na účely tohto NV SR sa považujú:

Matky do konca deviateho mesiaca po pôrode

Tehotná zamestnankyňa – gravidná žena vykonávajúca u zamestnávateľa práce v súlade s uzatvorenou pracovnou zmluvou alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá o tejto skutočnosti zamestnávateľovi predložila lekárske potvrdenie.

Dojčiaca zamestnankyňa – je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o tejto skutočnosti.

Zodpovednosti

Vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia zodpovedajú za dodržiavanie ustanovení tejto smernice.

Právomoci

Vedúci zamestnanci, technici BOZP a PO majú právomoc kontrolovať dodržiavanie zakázaných prác osobitnými skupinami zamestnancov na jednotlivých pracoviskách zamestnávateľa.

Postup pri hodnotení prác a pracovísk

Postup pri hodnotení prác a pracovísk, ktoré sú podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 272/2004 Z. z. uvedené ako práce a pracoviská zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám a postup pri hodnotení prác a pracovísk, ktoré sú podľa prílohy č. 2 k NV SR č. 272/2004 Z. z. uvedené ako práce a pracoviská spojené so špecifickým rizikom pre tehotné ženy matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy.

 

Interný firemný predpis je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie predpisu:

Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.