Všetky články z rubriky
357 výsledkov
...
tt_covid-19-otaznik.jpg

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám od 1. septembra 2020. 

tt_spravodajstvo.jpg

Pracovníci v poľnohospodárstve patria podľa najnovšieho pandemického plánu medzi rizikové profesie. Rozhodla o tom Pandemická komisia vlády SR, ktorá schválila nový pandemický plán v súvislosti s možným vývojom druhej fázy ochorenia COVID-19 na Slovensku. Informoval o tom Andrej Wallner z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

tt_symbol-recyklacie.jpg

Miera triedenia a recyklácie komunálnych odpadov každoročne rastie a v roku 2019 dosiahla 40,3 %. Aj napriek rastúcemu vývoju triedenia má Slovensko stále vysokú mieru skládkovania. Pritom správne triedenie odpadu by malo byť neodmysliteľnou súčasťou správania nás všetkých. Zodpovedné triedenie výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku a šetria sa prírodné zdroje a suroviny. A tým odpad dostáva druhú šancu na výrobu nových produktov.

tt_zahranicni-pracovnici.jpg

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad vypracovanie politiky BOZP. Prax z uplynulých dní však ukazuje, že niektorí zamestnávatelia si toto opatrenie vysvetlili nesprávne.

tt_modra-sipka.jpg

Firma je v procese zavádzania systému riadenia informačnej bezpečnosti. V časti venujúcej sa vyhodnoteniu výkonnosti nevie, ako sa má k tejto problematike postaviť. Ako má merať, monitorovať a analyzovať a vyhodnocovať svoj systém riadenia informačnej bezpečnosti? Aké praktické KPI (Key Performance Indicators), teda hlavné ukazovatele výkonnosti, má definovať, aby naplnila požiadavku normy ISO 27001 v kapitole 9 Vyhodnotenie výkonnosti?

tt_merat-teplotu.jpg

Pandemická komisia vlády SR prijala Pandemický plán SR. Cieľom plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, obmedziť dopad na chod hospodárstva, verejného života. Stanovuje úlohy orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a odborným orgánom, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia. Tiež stanovuje úlohy právnickým osobám, podnikateľom a fyzickým osobám pri plnení opatrení Slovenskej republiky v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie.

tt_muz-rusko-mobil.jpg

Predpisy o ochrane osobných údajov ako sú Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neboli síce novelizované, ale k zmenám a úpravám výkladu dochádza prostredníctvom Európskeho výboru na ochranu osobných údajov (ďalej len: „EDPB“), ktorý vydáva usmernenia/guidelines. V súvislosti s pretrvávajúcim rizikom ochorenia COVID-19 a súčasne prebiehajúcemu uvoľňovaniu opatrení prijal dňa 16. 6. 2020 EDPB nové vyhlásenia.

tt_spravodajstvo.jpg

Za posledných 12 mesiacov stálo pred dilemou, či kyberzločincom zaplatiť alebo nezaplatiť výkupné, takmer 15 % organizácií zo Slovenska a z Českej republiky. Vyplýva to z prieskumu spoločností Flowmon Networks, QuBit Conference, Synasa Networks a SecTec. Na prieskume sa zúčastnila stovka respondentov z rôznych odvetví priemyslu a verejnej správy.

tt_spravodajstvo.jpg

Používatelia by sa mali mať na pozore pred neaktívnymi doménami. Niektoré ich totiž môžu po navštívení domény presmerovať na nežiaduce URL adresy, ktoré kyberzločinci používajú na svoje obohatenie. Upozornila na to kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky, jej experti odhalili vyše 1000 takýchto nebezpečných domén.

tt_spravodajstvo.jpg

Digitalizácia spoločností v Európe v posledných rokoch stagnuje. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu skupiny EOS s názvom European Payment Practices 2019, podľa ktorej malo v roku 2019 veľmi vysokú alebo uspokojivú úroveň digitalizácie 49 % respondentov. Rovnaké číslo pritom uvádzali firmy aj v roku 2017. Mierne zlepšenie nastalo na Slovensku, kde sa stupeň digitalizácie podarilo medzi rokmi 2017 a 2019 zvýšiť z 51 % na 59 %.

...

Partner