Všetky články z rubriky
667 výsledkov
...
tt_muz-ukazuje-na-ikonu.jpg

Zaujíma vás, aké úlohy má plniť manažér kybernetickej bezpečnosti v organizácii verejného či komerčného sektora? Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti pravidelne publikuje praktické a prehľadné materiály, ktoré vychádzajú zo slovenskej aj medzinárodnej praxe. Materiál k manažérom zdieľame aj na našom portáli.

tt_eco.jpg

V článku je venovaná pozornosť environmentálnemu označeniu produktov a služieb z hľadiska európskej a národnej legislatívy, a to najmä problematike environmentálne vhodného produktu, označenia „ecolabel“ či ekodizajnu. 

tt_pracovne-ochranne-pomocky.jpg

Účelom tejto smernice je stanoviť konkrétne typy poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov s uvedením ich požadovaných vlastností a ďalších podmienok používania, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť príslušným zamestnancom (pre profesie školník/správca budovy, učiteľ druhého stupňa ZŠ – predmet chémia, upratovačka, vedúca kuchyne/kuchárka/pomocná sila v kuchyni) a zamestnanci sú povinní použiť pri plnení pracovných úloh podľa pokynov zamestnávateľa.

tt_spravodajstvo.jpg

Priebežné výsledky úradných kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR ukazujú, že rad prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie zo všetkých zistených nedostatkov nedodržiava hygienu prevádzkarne, hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia.

tt_pelety-ohen.jpg

Právnická osoba a fyzická osoba (podnikateľ) na účely predchádzania vzniku požiarov v súvislosti s manipulovaním, skladovaním a ukladaním tuhých horľavých látok musí dodržiavať povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi. Medzi tuhé horľavé látky patrí uvädnutý krm, seno, slama a iné suché, pokosené steblovité rastliny alebo stonkové rastliny, tuhé palivá, vyťažená drevná hmota a drevná hmota spracovaná na sortimenty výrobkov (napr. štiepky, piliny, pelety alebo brikety.)

tt_drevenny-paragraf.jpg

Rizikovosť jednotlivých okresov v súvislosti s novým koronavírusom sa bude vyhodnocovať po novom. Menšia váha sa má prikladať infikovaným medzi deťmi do 18 rokov. Vyplýva to z tretej aktualizácie Covid Automatu, ktorú vo štvrtok 16. septembra 2021 schválila vláda. Od pondelka 20. septembra sa tiež uvoľňuje režim na hraniciach.

tt_plyn-flasa.jpg

Každý prevádzkovateľ/podnikateľ je povinný mať podľa zákona o ochrane pred požiarmi spracovanú dokumentáciu požiarnej bezpečnosti, kde musí byť zahrnuté aj posúdenie stavby a prevádzkových priestorov určených na manipuláciu s horľavými látkami ich čerpaním, skladovaním alebo používaním. Konkrétne požiadavky pre stavbu skladu alebo prevádzkových priestorov určuje vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.

tt_sliepky.jpg

V tomto článku sa detailne pozrieme na častú chybu subjektov pri posudzovaní vykonávanej alebo predpokladanej činnosť v kontexte definícií zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a potrebu byť držiteľom integrovaného povolenia.

tt_podanie-ruska.jpg

Počty prípadov rastú. Kedy ste povinní ísť do izolácie či karantény od pondelka 13. 9. 2021 a ako dlho v nej máte zostať?

tt_graf-rastlina.jpg

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu materiál „Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“ (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je nahradiť v súčasnosti platný zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Predkladaný návrh zákona má za cieľ vytvoriť účinný ekonomický a motivačný nástroj na dosiahnutie cieľov stanovených v oblasti ochrany ovzdušia podľa princípu „znečisťovateľ platí“

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.