Všetky články z rubriky
232 výsledkov
...
tt_hoax.jpg

Ako zistíte, ktorá informácia je pravdivá a ktorá je takzvaný hoax? Aké znaky si treba všímať? Kde si prípadný hoax overiť? Odpovede na otázky si prečítajte v článku.

pracujuca_zena_notebook_375x250.jpg

Dohodli ste sa so zamestnávateľom na vykonávaní práce formou „home office“? Aké sú legislatívne povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Aké sú odporúčania týkajúce sa „home office“?

tt_kosik-mobil.jpg

Zoznam otvorených prevádzok, výdajné okienka alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky, hygienické opatrenia pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov, pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov do potravín a drogérií, usmernenie pre obchodné domy.

tt_manometer.jpg

Usmernenie týkajúce sa možnosti poskytovať bezpečnostnotechnické služby, výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, vykonávať úradné skúšky, odborné prehliadky a skúšky, prípadne inú činnosť na vyhradených technických zariadeniach (VTZ). Usmernenie upravuje možnosť a podmienky poskytovania.

tt_ruska-na-stole.jpg

Dočasne bezodplatné sprístupnenie súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky (ochranné masky, rukavice a iné výrobky) prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) pre organizácie, ktoré sa chcú preorientovať na ich výrobu.

tt_mlady-ludia-s-ruskom.jpg

V tlačovej správe Ministerstva zdravotníctva SR z 26. 3. 2020 sú zhrnuté všetky opatrenia, usmernenia, zákazy, odporúčania v súvislosti s mimoriadnou situáciou a pandémiou koronavírusu COVID-19.

tt_spravodajstvo.jpg

Celý svet je zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu. Najjednoduchšou radou je zostať v bezpečí doma, avšak nie vždy sa to dá a treba jazdiť autom. Aj v takom prípade však je nutné dodržiavať určité pravidlá.

tt_rusko-respirator.jpg

Predlžujte sa zákaz hromadných podujatí, zatvárajú sa obchody v nedeľu za účelom sanitárneho dňa, zakazuje sa vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, zavádza sa meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade, vydávajú sa špeciálne opatrenia pre osoby nad 65 rokov.

tt_ruky-s-eurobankovkami.jpg

Aké sú povinnosti podnikateľov a ich možné správne delikty podľa zákona o civilnej ochrane? Aké trestné činy sa môžu vyskytnúť počas pandémie? Viete, že k nim patrí aj trestný čin šírenia poplašnej správy?

tt_dve-vrecia-s-odpadom.jpg

Použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť

...

Partner