Všetky články z rubriky
538 výsledkov
...
incident_375x250.jpg

!incident podcast č. 97 prináša zaujímavé správy o falošnej technickej podpore, o úniku výrobného tajomstva v Coca-Cola a rozhovor o motivácii, školení a programovaní.

tt_utek-poziar.jpg

Zástupca organizácie sa zúčastnil na školení pre technikov požiarnej ochrany, kde mu bolo povedané školiteľom, že zatiaľ na Slovensku nie je kontrola hlasovej požiarnej signalizácie (HSP) podchytená ako pri elektrickej požiarnej signalizácii (EPS), teda sa vyžaduje kontrola raz za 12 mesiacov. Avšak pri kontrole hasičov títo vyžadovali dennú kontrolu HSP, neodvolali sa však na žiaden zákon, nariadenie alebo vyhlášku. Teda HSP sa má kontrolovať raz za 12 mesiacov alebo je to ako u EPS denná kontrola, mesačná, štvrťročná a ročná?

tt_videoskolenie-Lukajka-pandemicke-dotacie.jpg

Vo videoškolení JUDr. Jozefom Lukajkom vám prinášame jednak prehľad o základných podmienkach, ako aj konkrétne návody, ako požiadať o poskytnutie dotácie na nájomné, pomoc v cestovnom ruchu či pomoc na podporu zamestnanosti a SZČO.

tt_bezpecnost-zamok.jpg

Pojem „sieťová a komunikačná bezpečnosť“ môže zvádzať k určitému úzkemu vymedzovaniu sa pri bezpečnostných opatreniach, ale nie je tomu tak. Poďme sa pozrieť, ako sa na povinnosti súvisiace s touto oblasťou bezpečnostných opatrení pozerajú relevantné zákony platné pre prevádzkovateľov základnej služby, pre verejnú správu ako jeden zo sektorov, ale v podstate – ako pri výklade zistíte – môžu byť veľmi nápomocné každej organizácii, ktorá má záujem dôsledne riešiť oblasť svojej informačnej bezpečnosti.

tt_obytny-dom.jpg

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, zákazom vychádzania a iných dlhotrvajúcich obmedzení v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 aj v roku 2021 sa spoločenstvá a správcovia dostávajú do časovej tiesne pri plnení zákonnej povinnosti predložiť ročné vyúčtovanie a správu o činnosti za rok 2020. Dočasná úprava umožňuje vlastníkom okrem priamej účasti na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní aj hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov počas obdobia pandémie.

tt_roky-2020-2021-2022-2023.jpg

Nastáva zlepšenie situácie. Nosenie rúšok/respirátorov patrí však stále k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk, dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a veľkonočného desatora. Od začiatku roka platí od 5. hodiny rána na Slovensku prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek, opatrenia budú platiť do 28. apríla alebo odvolania. Naďalej sa riadime COVID AUTOMAT-om, podľa ktorého sa nastavujú regionálne opatrenia v kombinácii s vyhláškami RÚVZ.

tt_otaznik-z-odpadkov.jpg

Článok je určený miestnym orgánom, podnikom v oblasti priemyslu, poľnohospodástva, administratívnych činností, ktorí ako držitelia odpadu sú povinní odpad správne zaradiť v zmysle vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nesprávnom zaradení odpadu sa udeľuje pokuta pre držiteľa odpadu, ktorý takto odpad nesprávne zaradil, až do výšky 50 000 eur.

tt_zeleny-paragraf-medzi-ciernymi.jpg

Začiatkom nového roku bolo schválených viacero novelizácií právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Medzi zmenami sa nachádzajú úpravy použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, úpravy zmesového odpadu pred uložením na skládku odpadov, zosúladenie v rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov s právne záväzným aktom EÚ, zmeny terminológie a úpravy pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi z testovaní v súvislosti s ochorením COVID-19.

tt_lupa.jpg

Článok sa venuje vybraným zmenám legislatívy, ktoré majú dopad na kompetencie Národného inšpektorátu práce (ďalej aj „NIP“), inšpektorátov práce a inšpektorov práce. V tejto súvislosti sú v texte rozobraté aj zmeny niektorých povinností zamestnávateľov a odborne spôsobilých osôb.

tt_6ks-PET.jpg

Zo zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje vyplýva výrobcom, ktorí uvádzajú na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, a distribútorom, ktorí uskutočňujú distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch, a ktorí majú zákonnú povinnosť registrovať sa ako odberné miesto, povinnosť požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona, a to do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti Správcu. Žiadosť je potrebné doručiť Správcovi do 60 dní odo dňa uvedeného v tejto výzve, a to najneskôr do 18. mája 2021.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.