Všetky články z rubriky
479 výsledkov
...
tt_spravodajstvo.jpg

Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR opätovne upozorňuje, že trestná činnosť súvisiaca s farmaceutickými výrobkami a vakcínami neprestáva ani počas pandémie COVID-19. Pripomína, že vakcíny proti COVID-19 sa distribuujú výhradne prostredníctvom oficiálnych mechanizmov kontrolovaných štátom a ich dostupnosť zabezpečujú zdravotnícke zariadenia. ÚPV tak reaguje na poslednú prax v Spojenom kráľovstve, kde rôzne webové sídla ponúkajú vakcíny za úhradu online prevodom alebo za prístup k bankovým účtom. Ide o podvod, ako získať peniaze, osobné údaje a prístupy k bankovým účtom obyvateľov.

tt_voda-zem-strom.jpg

Vzor havarijného plánu na ochranu vôd, plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre prevádzku skladu pohonných látok.

t_bezpecnostne-kamery.jpg

Prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva vrátane držiteľov licencií na prevádzkovanie vlastnej ochrany je povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť ministerstvu písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby za uplynulý kalendárny rok.

tt_dokumenty.jpg

Viete, ktoré evidencie, ohlásenia, oznámenia, záznamy, potvrdenia ste povinní vypracovávať, kedy, komu a akým spôsobom ich odovzdávať? Zoznam povinností odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia si môžete porovnať s priloženým prehľadom.

tt-urad-verejneho-zdravotnictva.jpg

Povinnosť zamestnávateľa  oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená.

tt_flambovanie.jpg

Jedlé oleje a tuky dennodenne používame pri príprave našich jedál bez toho, aby sme si uvedomovali, že za určitých okolností môžu spôsobiť aj požiar a ohroziť naše zdravie či majetok. Pri používaní olejov a tukov v zariadeniach a prevádzkach je nutné venovať pozornosť najmä trvalej prítomnosti obsluhy. Ak by požiar vznikol, základom je dobre zaškolená obsluha, ktorá vie v priestore kuchyne adekvátne zasiahnuť a zamedzí tak rozšíreniu požiaru, a to bez akéhokoľvek zranenia a s minimálnymi ďalšími škodami na majetku.

tt_roky-2020-2021-2022-2023.jpg

Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva. Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Od 1. januára 2021 platí od 5. hodiny rána na Slovensku prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek, opatrenie bude platiť do 24. januára.

tt_zakaz-statia-z-ludi.jpg

Výrazne sa zúžil okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Doterajšie bubliny sa rušiť nemusia, nesmú sa však vytvárať nové. Obmedzenie mobility má dosiahnuť aj zákaz cestovania medzi okresmi. Zo zákazu vychádzania majú výnimku len cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je možné nariadiť prácu z domu.

tt_papragraf-enviro.jpg

Čo nám priniesol rok 2020 v legislatíve pre odpadové hospodárstvo? Ktoré povinnosti či tlačivá sa menia a kedy? Pripravili sme pre vás stručný prehľad hlavných zmien.

tt_dym-z-kominov.jpg

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a na vyzvanie okresného úradu aj prevádzkovatelia stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátene opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu a predkladať ich návrhy a zmeny orgánu na ochranu ovzdušia.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.