Všetky články z rubriky
97 výsledkov
tt_povoden.jpg

Viete, čo znamená kolísavý tón sirén v trvaní 2 minút či stály tón sirén v trvaní 6 minút? Ako rozoznať reálne varovanie od skúšok sirén?

tt_prepojenia.jpg

Akú prácu má manažér kybernetickej bezpečnosti v organizácii vykonávať? Čo sú jeho typické úlohy? Je možné „outsourcovať“ zodpovednosť za kybernetickú bezpečnosť?

tt_siet-napriec-svetom.jpg

Aké bezpečnostné hrozby ovplyvňujú prevádzku informačných technológií? Ako súvisí prevádzka s bezpečnosťou?

tt_ohen-poziarnik.jpg

Výber vhodnej hasiacej látky je dôležitý. Nie je možné zanedbať sprievodné efekty pri hasení, ako je dopad na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

tt_portalovy-zeriav.jpg

Tento článok vám pomôže zorientovať sa v spleti povinností každého zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce. Pomôže vám zistiť efektívne možnosti vzdelávania vo vašej spoločnosti.

tt_lupic-s-pacidlom.jpg

V súčasnosti sme svedkami nových hrozieb, medzi ktoré patria i útoky na objekty s vysokou koncentráciou ľudí. Počuli ste o "Run – Hide – Tell"?

tt_cookieny.jpg

Ako upraviť nastavenia na internete z pohľadu GDPR? Ako je možné správne spracúvať a využívať súbory cookie?

tt_schodisko.jpg

Prečo v prípade vzniku požiaru nepoužívať bežný výťah na evakuáciu?

tt_mladi-v-strojarskej-dielni.jpg

V súvislosti s prevenciou, predchádzaním pracovných úrazov, chorôb z povolania sú zamestnávatelia povinní identifikovať, posudzovať a riadiť všetky rizikové faktory spojené s pracovným procesom a ohrozením zdravia zamestnancov.

tt_rovnoramenne-vahy.jpg

Plánujete preveriť spoločnosť z hľadiska legislatívnych požiadaviek v zmysle platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia?

Partner