Všetky články z rubriky
47 výsledkov
tt_komin-dym.jpg

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín....

tt_budik.jpg

Prečo je potrebné vykonávať protipožiarne preventívne prehliadky a dodržiavať stanovené lehoty?

tt_zlodej-monitor.jpg

Máte prehľad o tom, kto a čo vám prechádza cez vrátnicu? Pohybujú sa vám po objekte nepovolané osoby? Čo si so sebou prinášajú a s čím naopak odchádzajú? Kto čo vezie v aute dnu či von?

tt_druhotne-suroviny.jpg

Ako sa menia pojmy vedľajší produkt, stav konca odpadu, biologický odpad a ďalšie pojmy k 1. 7. 2020? Pozrite sa na zmeny očami Vášho biznisu.

tt_kalkulacka-ruka.jpg

Aké sú ohlasovacie povinnosti pôvodcu odpadu a výrobcu vyhradeného výrobku za rok 2019? Do kedy je potrebné ich splniť? Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2019?

tt_kocka-sla.jpg

Ponechať všetky činnosti „doma“, dodávateľským spôsobom vykonávať iba niektoré (menej kritické podporné činnosti) alebo presunúť na dodávateľov všetko, okrem core biznisu?

tt_predsavzatia.jpg

Ponúkame Vám pár inšpirácií pre predsavzatia, ciele týkajúce sa Vašej osobnej a pracovnej bezpečnosti a bezpečnosti Vašej firmy.

tt_vianoce-vetvicka.jpg

Za celý tím Bezpečnosť v praxi Vám prajeme príjemné, pohodové a bezpečné prežitie sviatkov a tešíme sa na Vás opäť v roku 2020.

tt_kachle.jpg

Palivové spotrebiče slúžia na vykurovanie. Začíname na ne myslieť, keď sa vonku ochladí, je nám zima alebo znenazdania prestane tiecť teplá voda.

top tema BVP.jpg

Starostlivo pre Vás vyberáme odborníkov, ktorí Vám prinášajú obsah na našom portáli.

Partner