Všetky články z rubriky
82 výsledkov
tt_balony.jpg

Firmy a podnikatelia – s nami ste v bezpečí po celý rok. Komplexný prehľad firemnej bezpečnosti z 95 oblastí – spoľahlivý obsah, služby, funkcie, príklady z praxe, video-školenia, podcasty, check-list Covid-19.

tt_ochrana-dat.jpg

Výskyt neželaného bezpečnostného incidentu je postrachom každej organizácie. Ako sa bezpečnostné incidenty prejavujú a ako je potrebné ich riešiť?

tt_kruzok-cisla.jpg

Čo by mala organizácia pravidelne vykonávať pre svoju kybernetickú bezpečnosť? Kto by mal byť zodpovedný za túto činnosť?

tt_hack.jpg

V súvislosti s rozvojom internetu a elektronizáciou služieb často dochádza ku krádežiam osobných údajov. Ako vyzerajú najčastejšie formy krádeží? Je možná následná právna ochrana?

podcast_375x250px.jpg

Vypočujte si zaujímavé informácie na aktuálne témy o termokamerách a krízovom manažmente natočené v spolupráci s Fakultou bezpečnostného manažmentu Žilinskej univerzity.

tt_ako-na-kyber-bezpecnost-virualna-prezentacia.jpg

Praktické rady a návody od bezpečnostných expertov spoločnosti eMsec s. r. o. Aký dosah na vaše podnikanie môže mať kybernetický útok, akým spôsobom môže byť uskutočnený?

tt_service-level-agreement.jpg

Základom dobrého vzťahu je kvalitná zmluva. Pri informačných systémoch, aplikáciách či platformách je dôležité dohodnúť "pravidla hry" nielen pre prvotnú implementáciu, ale aj ich nasledovné používanie.

tt_kvapalina-skumavky.jpg

Zistili ste prítomnosť nebezpečných chemických faktorov na pracovisku? Máte vypracovaný posudok o riziku, havarijný plán či bezpečnostnú správu? Zaradili ste podnik do príslušnej kategórie?

tt_vulnerability.jpg

Vzhľadom na podstatu kybernetického priestoru, v ktorom je väčšina informácií spracúvaná použitím automatizovaných prostriedkov, je väčšina hrozieb založená práve na zneužití slabých miest informačných technológií.

tt_audit-04-2020.jpg

Kto sa musí podrobiť auditu kybernetickej bezpečnosti? Kto vykonáva audit a ako to funguje v SR?

Partner