Všetky články z rubriky
25 výsledkov
tt_zena-server.jpg

Základný prehľad hardvérových nárokov pre inštaláciu kamerových systémov od návrhu káblov až po výber koncových zariadení.

tt_sklad-vozik.jpg

Čo by mal zabezpečiť prevádzkovateľ motorových vozíkov, akú by mal viesť dokumentáciu? Máte stanovenú poverenú osobu zodpovednú za ich technický stav a bezpečnú prevádzku?  Aké manipulácie sú zakázané? Viac sa dozviete v článku.

tt_mobil-volant.jpg

Aké sú varovné príznaky únavy, činnosti odpútavajúce pozornosť pri vedení vozidla, ako správne piť či nepiť a ďalšie informácie sa dozviete v článku.

tt_manazer-doktor.jpg

Ako hlasno pustiť rádio, na koľko stupňov nastaviť klimatizáciu, mať samostatnú kanceláriu, piť kávu, ako sa chrániť pred stresom? Odpoveď na tieto a ďalšie otázky nájdete v článku.

tt_puzzle-trojuholnik.jpg

Zaručenie bezpečnosti dát a informácií je úlohou odboru nazvaného informačná bezpečnosť. Máte správne zvolený organizačný rámec a stanovenie jednotlivých zodpovedností v oblasti ochrany informačných aktív?

tt_solarne-paneli.jpg

Ako správne pracovať na rebríkoch, lešení, na streche? Aké použiť osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu? V akom počasí je možné pracovať vo výškach?

tt_stahovanie.jpg

Ako sa chrániť pred úrazom a ochoreniami, keď pracujeme s bremenami? Pravidlá pri práci s bremenom a ďalšie zaujímavé informácie nájdete v odbornom článku.

tt_smerova-tabulka.jpg

Máte v poriadku únikové východy, cesty a núdzové osvetlenie?

tt_socialna-siet.jpg

Môžu internetové stránky prenášať údaje o návštevníkoch sociálnym sieťam?

tt_sudcovske-kladivko-07-2017.jpg

Dodržovanie bezpečnosti je dôležité samo osebe, nedodržanie zákonných povinností môže viesť k peňažným sankciám, v niektorých prípadoch až k vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Ktoré trestné činy to môžu byť? 

Partner