Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickým poľom

Novelou sa zrušila povinnosť predkladať na schválenie prevádzkový poriadok alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok je ale naďalej potrebné mať na pracovisku vypracovaný. Nariadenie upravuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu a na predchádzanie týmto rizikám, požiadavky na posúdenie rizík spojených s expozíciou elektromagnetickému poľu a na ochranné a preventívne opatrenia určené na predchádzanie týmto rizikám, požiadavky na informovanie a odborný výcvik exponovaných zamestnancov, ako aj požiadavky na súvisiaci zdravotný dohľad.

Dátum publikácie:1. 3. 2021
Autor:MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Právny stav od:24. 11. 2020

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 


 

Nemáte prihlasovacie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 


Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom