Vyhľadávanie > Odborné články > Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

appo.jpg

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO SR) bola založená v roku 2006 na základe iniciatívy malej skupiny ľudí pôsobiacich v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb (PBS).

Hlavnou spoločnou myšlienkou založenia asociácie bola vtedy chýbajúca zodpovednosť za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti pri výkone stavebných a montážnych prác na slovenských stavbách. V súčasnosti je APPO SR uznávanou odbornou autoritou doma aj v zahraničí.

Medzi najvýznamnejšie úspešné projekty APPO SR patrí zavedenie vyššie uvedenej zodpovednosti do právnych predpisov, stanovením požiadavky na osvedčenie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi, tvorba a vydávanie dokumentov ATN® a vytvorenie platformy v APPO SR pre odbornú diskusiu, výmenu skúseností a riešenie problematiky špecialistov požiarnej ochrany, ktorí riešia PBS v projektovej dokumentácii stavieb.

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. František Gilian
Právny stav od: 1. 1. 2021

Efektívna kontrola kvality realizácie stavebných a montážnych prác z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb stále na Slovensku chýba. V rámci národného projektu Sektorovo riadených inovácií v Národnej sústave povolaní, ktorý prebieha od roku 2019 do roku 2022, vznikla preto myšlienka návrhu nového povolania v tejto oblasti, ktorým by mal byť Požiarny audítor. Úlohou požiarneho audítora by mala byť kontrola kvality vykonávaných stavebných a montážnych prác z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré sa musia uskutočňovať na základe požiadaviek platného riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby (riešenie PBS).

Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. František Gilian
Právny stav od: 10. 3. 2020

Cieľom príspevku je oboznámenie s problematikou dopadov elektromobility ako alternatívneho pohonu v doprave na požiarnu bezpečnosť stavieb. O tejto problematike sa zatiaľ medzi odbornou ani laickou verejnosťou nediskutuje ako by bolo potrebné vzhľadom na možné úskalia elektromobility v tejto oblasti.

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. František Gilian
Právny stav od: 10. 3. 2020

Vznik a priebeh požiaru nabíjaného elektromobilu zaparkovaného pri nabíjacej stanici – úvaha o príčine vzniku požiaru z dvoch hľadísk bezpečnosti. Prvým hľadiskom je požiarna bezpečnosť elektromobilu, ktorú zabezpečuje výrobca, a druhým hľadiskom je požiarne nebezpečenstvo a požiarne riziko nabíjacej stanice elektromobilu. Aké normy a harmonizačné dokumenty riešia všetky bezpečnostné hľadiská takýchto elektrických inštalácií a nabíjacích staníc elektromobilov?

Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. František Gilian
Právny stav od: 15. 8. 2012

Od roku 2012 majú všetci majitelia, prevádzkovatelia a správcovia budov povinnosť mať k dispozícii dokumentáciu osvedčenia požiarnych konštrukcií, ktorá je dôležitou súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s vyhláškou o požiarnej prevencii.

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. František Gilian
Právny stav od: 1. 9. 2018

Cieľom tohto príspevku je zoznámiť sa s novými vývojovými trendmi v oblasti obmedzenia požiarneho nebezpečenstva elektrických zariadení použitím ochranných elektrotechnických výrobkov obmedzujúcich vznik a príčiny vzniku abnormálneho tepla v elektrických zariadeniach vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií v budovách.

Dátum publikácie: 26. 9. 2019
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Tomáš Krchnák
Právny stav od: 1. 9. 2018

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia (ZOTaSH) sú zariadenia na prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín horenia z budovy smerom von. Cieľom tohto článku je zhrnúť informácie o dokumentácii potrebnej pre odovzdanie a prevádzkovanie systému ZOTaSH.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Tomáš Krchnák
Právny stav od: 1. 9. 2018

Projektovať zaradenie na odvod tepla a splodín horenia môže osoba, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu, má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení alebo má úplné stredné vzdelanie technického smeru, prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení a má vydané osobitné oprávnenie od zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia.

Dátum publikácie: 9. 9. 2019
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Tomáš Krchnák
Právny stav od: 1. 1. 2019

Požiarna bezpečnosť stavieb je jednou zo základných požiadaviek na stavbu a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie stavby počas všetkých štádií projektovania od projektu pre územné rozhodnutie cez projekt pre stavebné povolenie až k realizačnej dokumentácii. BIM Building  Information  Modeling (informačné modelovanie stavieb) je v poslednom období vyhľadávanou a používanou platformou pre projektantov stavieb a v budúcnosti bude neoddeliteľnou súčasťou aj facility managementu.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.