Vyhľadávanie > Odborné články > Ing. Tomáš Krchnák
3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Tomáš Krchnák

autor_Krchnak_120x181.jpg

Projektový manažér odvodu tepla a splodín horenia (ZOTaSH) pôsobiaci v spoločnosti Colt International s.r.o. V súčasnosti pôsobí ako viceprezident v Asociácii pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO SR), ktorá je členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany. V praxi sa venuje návrhu a realizácii požiarnotechnických zariadení ZOTaSH. Autor ATN technickej normy ATN001 (Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Zásady navrhovania). Pôsobí ako člen technických komisií ÚNMS SR zastupujúci APPO SR v TK 17 (Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Protipožiarna bezpečnosť stavieb) a zastupujúci Colt International s.r.o. v TK 120 (Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Požiarnotechnické zariadenia a prostriedky na ochranu pred požiarmi).

Dátum publikácie: 26. 9. 2019
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Tomáš Krchnák
Právny stav od: 1. 9. 2018

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia (ZOTaSH) sú zariadenia na prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín horenia z budovy smerom von. Cieľom tohto článku je zhrnúť informácie o dokumentácii potrebnej pre odovzdanie a prevádzkovanie systému ZOTaSH.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Tomáš Krchnák
Právny stav od: 1. 9. 2018

Projektovať zaradenie na odvod tepla a splodín horenia môže osoba, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu, má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení alebo má úplné stredné vzdelanie technického smeru, prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení a má vydané osobitné oprávnenie od zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia.

Dátum publikácie: 9. 9. 2019
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Tomáš Krchnák
Právny stav od: 1. 1. 2019

Požiarna bezpečnosť stavieb je jednou zo základných požiadaviek na stavbu a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie stavby počas všetkých štádií projektovania od projektu pre územné rozhodnutie cez projekt pre stavebné povolenie až k realizačnej dokumentácii. BIM Building  Information  Modeling (informačné modelovanie stavieb) je v poslednom období vyhľadávanou a používanou platformou pre projektantov stavieb a v budúcnosti bude neoddeliteľnou súčasťou aj facility managementu.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.