Vyhľadávanie > prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

autor_Markova_120x180.jpg

Vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť má založenú na experimentálnych výsledkov v oblasti horenia a hasenia. Počas profesionálnej kariéry postupne tvorila vysokoškolské študijné programy v oblasti bezpečnostných vied. Začala, v spolupráci s prof. Osvaldom, v roku 2000 tvorbou bakalárskeho (ochrana osôb a majetku pred požiarom), inžinierskeho (technická bezpečnosť osôb a majetku a záchranné služby) a doktorandského (protipožiarna ochrana a bezpečnosť) študijného programu na Technickej univerzite vo Zvolene. Zároveň sa podieľala na budovaní vedecko-výskumného pracovného priestoru (laboratórium horenia) pre účely rozvoja vednej oblasti ochrany pred požiarom. Habilitačným konaním, v roku 2003, zavŕšila výskum v oblasti termickej degradácii procesov horenia tuhých organických látok (najmä horenia dreva) a zamerala pozornosť na vznik a rozvoj prírodných požiarov ako aj požiarov horľavých kvapalín (ropné produkty) a plynov. Následne, v roku 2012, svoje pôsobenie zamerala na bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program v oblasti ochrany životného prostredia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Realizovala výskum v oblasti chemických látok na likvidáciu požiarov (hasiacich látok) a chemických látok na elimináciu priemyselných havárií, ktoré boli kľúčové témy jej inauguračného konania v odbore záchranné služby v roku 2015 na Fakulte bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline. Na pôde Katedry požiarneho inžinierstva Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity naďalej venuje pozornosť hasiacim látkam a nebezpečným chemickým látkam (podľa GHS, ADR/RID, KBÚ) ako možným príčinám vzniku požiaru a iných nežiadúcich udalostí, hodnoteniu požiarno-technických charakteristík horľavých látok a tvorbe modelov požiarov vybraných palív. Je odborný konzultant pri tvorbe analýz nebezpečenstva vzniku požiaru, vypracovaní dokumentácie požiarnej ochrany, návrhu a tvorbe preventívnych protipožiarnych opatrení. Na základe výsledkov „fire risk assessment“ sa podieľa na tvorbe požiarnych scenárov „fire scenarios“ a návrhu foriem a spôsobov evakuácie „evacuation models“.

Zdroje

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.