Vyhľadávanie > Dôvodové správy
330 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 14. 6. 2021

Cieľom zákona je zmiernenie negatívnych následkov spôsobených vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v segmente cestovného ruchu poskytnutím návratných finančných výpomocí na účel vrátenia zálohových platieb klientom cestovných kancelárií, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. Zákon zavádza aj finančnú podporu protipandemických opatrení formou očkovacej prémie.

Právny stav od: 11. 5. 2021

Cieľom zákona je legislatívne upraviť možnosť prijímania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie nielen vo výnimočnom stave a v núdzovom stave, ale aj v mimoriadnej situácii.

Právny stav od: 18. 3. 2021

Cieľom právnej úpravy je pomôcť subjektom pôsobiacim v oblasti cestnej dopravy, ktoré čelia nepriaznivým dôsledkom mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID-19, čo pre niektoré z nich môže mať negatívne alebo až likvidačné dôsledky. Cieľom zákona je tiež vytvoriť legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktorých cieľom bude podporiť podniky v odvetví cestnej dopravy, najviac zasiahnuté negatívnymi dôsledkami ochorenia COVID-19.

Právny stav od: 17. 3. 2021

Zákon upravuje prílohu č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť a to rozšírením Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť o stavy po prekonaní ochorenia COVID-19.

Právny stav od: 25. 2. 2021

Účelom zákona je okrem zabezpečenia krytia časti náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu, aj udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie.

Právny stav od: 25. 2. 2021

Cieľom zákona je posilniť legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov.

Právny stav od: 24. 2. 2021

Zákonom sa upravuje v Trestnom zákone Slovenskej republiky osobitná skutková podstata trestného činu kybernetickej šikany, a to pod označením „nebezpečné obťažovanie“, v nadväznosti na úpravu nebezpečného vyhrážania (§ 360) a nebezpečného prenasledovania (§ 360a).

Právny stav od: 3. 2. 2021

Cieľom právnej úpravy je efektívne riešenie doručovania oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Právny stav od: 3. 2. 2021

Zámerom zákona je zavedenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3.

Právny stav od: 1. 2. 2021

Novela zákona o kritickej infraštruktúre zavádza povinnosť prevádzkovateľa, budúceho prevádzkovateľa, likvidátora, správcu konkurznej podstaty a záložného veriteľa vyžiadať si predchádzajúci súhlas Ministerstva hospodárstva SR, ako ústredného orgánu na úseku kritickej infraštruktúry, so zmenou vlastníctva k prvku kritickej infraštruktúry, resp. zmenou kontroly nad prevádzkovateľom prvku kritickej infraštruktúry.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.