Vyhľadávanie > Odborné články
937 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 29. 11. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 1. 12. 2021

Vyhláška je doplnená o rizikové krajiny (Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong alebo Seychely), po návrate z ktorých je nariadená povinná izolácia.

Každá osoba nad 12 rokov a dvoch mesiacov veku vstupujúca na územie SR (okrem výnimiek stanovených vo vyhláške), je povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a zároveň je povinná pri vstupe na územie SR a počas svojho pobytu na území SR sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva dokladom preukazujúcim splnenie tejto podmienky.

Osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou sú najneskôr pri vstupe povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Dátum publikácie: 29. 11. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Sumarizujeme na jednom mieste všetky bezpečnostné informácie, aktuality, usmernenia, vyhlášky a varovania. Obsah je priebežne aktualizovaný, uvádzame odkazy na odborné články, tlačové správy, linky na oficiálne zdroje, režim na hraniciach, zásady kyberbezpečnosti pre organizácie v súčasnej situácii a ďalšie užitočné rady a informácie.

Dátum publikácie: 29. 11. 2021

Tento bezpečnostný CHECK-LIST ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný manažment v krízovej situácii na jednom mieste. Je spracovaný formou uvedenia kľúčových oblastí pre verejnú i súkromnú sféru tak, aby si každá inštitúcia a organizácia ľahko, prehľadne a štruktúrovane našla práve tie informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jej konkrétnej činnosti. Tak je možné skontrolovať, resp. aplikovať bezpečnostné odporúčania v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (nielen) počas mimoriadnej situácie. 

Dátum publikácie: 26. 11. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Situácia sa zlepšuje. Nosenie rúšok/respirátorov patrí však stále k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. 

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 29. 11. 2021

Všetkým zamestnávateľom sa nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Zákaz sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou. Negatívny test nesmie byť starší 7 dní.

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR

Vyhláškou sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou základných potrieb (zoznam je uvedený vo vyhláške). Vyhláška upravuje podmienky pre obchodné centrá, taxislužby, služby krátkodobého ubytovania a opatrenia, ktoré musia prevádzky zabezpečiť.

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 25. 11. 2021

V interiéri sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Všetkým osobám sa na verejnosti v exteriéroch nachádzajúcim sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.

Vyhláška stanovuje výnimky.

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 25. 11. 2021

Vyhláška zakazuje hromadné podujatia. Výnimku majú pracovné hromadné podujatia v režimu OP do 10 osôb, bohoslužby a obrady do 6 osôb, zasadnutie, schôdze, voľby a profesionálne súťaže. Pre všetky podujatia platia prísne podmienky, ktoré sú uvedené vo vyhláške.

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Peter Beňadik
Právny stav od: 1. 9. 2015

Pre podnikateľské subjekty ostala povinnosť zriaďovať určité druhy protipožiarnych hliadok. Ich hlavnou úlohou je dozerať na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku požiaru a vykonávať nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru. Keďže sa zriaďujú dva druhy protipožiarnych hliadok, priblížime si povinnosti jednej z nich, a to protipožiarnej hliadky pracoviska.

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Ťažko sa vám hľadá a orientuje vo vyhláškach ÚVZ SR, uzneseniach vlády a ďalších informáciách? Riešite, ako požiadavky realizovať v praxi? Pripravujeme vám praktické informácie pre organizácie spracované v prehľadnej forme zacielené priamo na aktuálnu situáciu.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.