Vyhľadávanie > Odborné články
787 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Právny stav od: 1. 9. 2015

Jednou z povinností právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch. V závislosti od toho, či sa školenie vykonáva pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov alebo osoby, ktoré sa zdržujú s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v jej objektoch s účelom vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, sa upravuje (rozširuje) aj jeho obsah.

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Redakcia Bezpečnosť v praxi, European Data Protection Board
Právny stav od: 19. 5. 2021

Odporúčania sa týkajú situácií, v ktorých dotknuté osoby kupujú produkt alebo platia za služby prostredníctvom webových stránok alebo aplikácií a poskytujú údaje svojich kreditných kariet s cieľom uzavrieť transakciu.

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Situácia sa zlepšuje. Nosenie rúšok/respirátorov patrí však stále k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. 

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Sumarizujeme na jednom mieste všetky bezpečnostné informácie, aktuality, usmernenia, vyhlášky a varovania. Obsah je priebežne aktualizovaný, uvádzame odkazy na odborné články, tlačové správy, linky na oficiálne zdroje, režim na hraniciach, zásady kyberbezpečnosti pre organizácie v súčasnej situácii a ďalšie užitočné rady a informácie.

Dátum publikácie: 14. 6. 2021

Tento bezpečnostný CHECK-LIST ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný manažment v krízovej situácii na jednom mieste. Je spracovaný formou uvedenia kľúčových oblastí pre verejnú i súkromnú sféru tak, aby si každá inštitúcia a organizácia ľahko, prehľadne a štruktúrovane našla práve tie informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jej konkrétnej činnosti. Tak je možné skontrolovať, resp. aplikovať bezpečnostné odporúčania v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (nielen) počas mimoriadnej situácie. 

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Ťažko sa vám hľadá a orientuje vo vyhláškach ÚVZ SR, uzneseniach vlády a ďalších informáciách? Riešite, ako požiadavky realizovať v praxi? Pripravujeme vám praktické informácie pre organizácie spracované v prehľadnej forme zacielené priamo na aktuálnu situáciu.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 28. 5. 2021

Príspevok rozoberá náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku, zmenu mechanizmu prerozdeľovania príjmov z poplatku za uloženie odpadov, zmenu výšky príjmov z poplatku za uloženie odpadu a zmenu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 14. 6. 2021

Vyhláška precizuje podmienky pre cestovateľský semafor a stanovuje povinnosti pri návrate z krajín zelených, červených a čiernych. Aké sú cestovateľské odporúčania a povinnosti pri návrate? Sledujte aktuálny zoznam zelených, červených a čiernych krajín.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 14. 6. 2021

Vyhláška určuje, ktoré prevádzky a za akých podmienok sú v závislosti na „COVID AUTOMAT-u“ povolené či zakázané a všeobecné opatrenia k prevádzkam. Ďalej upravuje prevádzku taxislužieb, obchodných domov, zariadení starostlivosti o ľudské telo, zariadení autoškôl a školiacich stredísk inštruktorov, umelých kúpalísk (špeciálne pre športové kluby), lanových dráh a vlekov, prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, zariadení spoločného stravovania, zariadení fitness centier, zariadení múzeí, galérií a výstavných siení, zariadení divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení. Pozorne čítajte podmienky pre otvorenie prevádzky.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 14. 6. 2021

Vyhláška upravuje v závislosti na stupni COVID AUTOMATu zakázané a povolené typy hromadných podujatí, všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí, opatrenia pre výkon bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu, opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru a opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.