Vyhľadávanie > Odborné články
678 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Sumarizujeme na jednom mieste všetky bezpečnostné informácie, aktuality, usmernenia, vyhlášky a varovania. Obsah je priebežne aktualizovaný, uvádzame odkazy na odborné články, tlačové správy, linky na oficiálne zdroje, režim na hraniciach, zásady kyberbezpečnosti pre organizácie v súčasnej situácii a ďalšie užitočné rady a informácie.

Dátum publikácie: 9. 4. 2021

Tento bezpečnostný CHECK-LIST ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný manažment v krízovej situácii na jednom mieste. Je spracovaný formou uvedenia kľúčových oblastí pre verejnú i súkromnú sféru tak, aby si každá inštitúcia a organizácia ľahko, prehľadne a štruktúrovane našla práve tie informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jej konkrétnej činnosti. Tak je možné skontrolovať, resp. aplikovať bezpečnostné odporúčania v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (nielen) počas mimoriadnej situácie. 

Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Ťažko sa vám hľadá a orientuje vo vyhláškach ÚVZ SR, uzneseniach vlády a ďalších informáciách? Riešite, ako požiadavky realizovať v praxi? Pripravujeme vám praktické informácie pre organizácie spracované v prehľadnej forme zacielené priamo na aktuálnu situáciu.

Dátum publikácie: 7. 4. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nastáva zlepšenie situácie. Nosenie rúšok/respirátorov patrí však stále k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk, dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a veľkonočného desatora. Od začiatku roka platí od 5. hodiny rána na Slovensku prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek, opatrenia budú platiť do 28. apríla alebo odvolania. Naďalej sa riadime COVID AUTOMAT-om, podľa ktorého sa nastavujú regionálne opatrenia v kombinácii s vyhláškami RÚVZ.

Dátum publikácie: 7. 4. 2021
Autor: eMsec s.r.o., Ing. Peter Matej
Právny stav od: 30. 6. 2020

Pojem „sieťová a komunikačná bezpečnosť“ môže zvádzať k určitému úzkemu vymedzovaniu sa pri bezpečnostných opatreniach, ale nie je tomu tak. Poďme sa pozrieť, ako sa na povinnosti súvisiace s touto oblasťou bezpečnostných opatrení pozerajú relevantné zákony platné pre prevádzkovateľov základnej služby, pre verejnú správu ako jeden zo sektorov, ale v podstate – ako pri výklade zistíte – môžu byť veľmi nápomocné každej organizácii, ktorá má záujem dôsledne riešiť oblasť svojej informačnej bezpečnosti.

Dátum publikácie: 6. 4. 2021
Autor: Slovenská inšpekcia životného prostredia
Právny stav od: 22. 3. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v rámci Svetového dňa vody (22.3.2021) prijala program preventívnych opatrení, aby tým zabránila častým a opakovaným znečisteniam vodných tokov z obecných čistiarní odpadových vôd (ČOV). Je oveľa lepšie predchádzať ekologickým haváriám, ako riešiť ich nepriaznivé dôsledky. Havarijné stavy obecných ČOV sú veľmi časté, zväčša ich spôsobuje preťaženie, neodborné zaobchádzanie, alebo zastarané zariadenie. 

Dátum publikácie: 6. 4. 2021

Sumarizuje pre vás hlavné ekonomické opatrenia, finančné opatrenia, informácie z oblastí daní, miezd, personalistiky, sociálnych dávok a súvisiacu legislatívu.

Dátum publikácie: 6. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Rusnačík Krempaská
Právny stav od: 1. 4. 2021

Dodržiavaním odporúčaných a nariadených požiadaviek týkajúcich sa manipulácie a používania horľavých látok v pracovnom prostredí zvyšuje úroveň ochrany a bezpečnosti zamestnancov, prevádzkových priestorov a pracovísk aj ochranu životného prostredia. Príkladom horľavej látky sú rôzne dezinfekčné prostriedky, s ktorými sa denne stretávame nielen v práci, ale aj v domácnostiach alebo pri vstupoch do obchodu. 

Dátum publikácie: 1. 4. 2021

Zákony vydané v súvislosti s ochorením COVID-19 s vysvetľujúcimi informáciami.

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Článok je určený miestnym orgánom, podnikom v oblasti priemyslu, poľnohospodástva, administratívnych činností, ktorí ako držitelia odpadu sú povinní odpad správne zaradiť v zmysle vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nesprávnom zaradení odpadu sa udeľuje pokuta pre držiteľa odpadu, ktorý takto odpad nesprávne zaradil, až do výšky 50 000 eur.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.