Vyhľadávanie > Odborné články
893 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 24. 9. 2021

Sumarizuje pre vás hlavné ekonomické opatrenia, finančné opatrenia, informácie z oblastí daní, miezd, personalistiky, sociálnych dávok a súvisiacu legislatívu.

Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: ENVI - PAK, a.s.
Právny stav od: 3. 7. 2021

Pre dlhodobú udržateľnosť je potrebné presadzovať prístupy zamerané na obehové hospodárstvo, v rámci ktorého sa uprednostňujú udržateľné a netoxické opätovne použiteľné výrobky a systémy opätovného použitia pred jednorazovými výrobkami. Cieľom je predovšetkým znížiť vznik odpadu, podporiť prechod na obehové hospodárstvo inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi. Čo najdlhším zachovaním hodnoty výrobkov a materiálov a znižovaním vzniku odpadu môže hospodárstvo Únie zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a odolnosť a zároveň znížiť tlak na vzácne zdroje a životné prostredie.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Národný bezpečnostný úrad, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Právny stav od: 1. 8. 2021

Zaujíma vás, aké úlohy má plniť manažér kybernetickej bezpečnosti v organizácii verejného či komerčného sektora? Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti pravidelne publikuje praktické a prehľadné materiály, ktoré vychádzajú zo slovenskej aj medzinárodnej praxe. Materiál k manažérom zdieľame aj na našom portáli.

Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., Mgr. Daša Derevjaniková
Právny stav od: 16. 7. 2021

V článku je venovaná pozornosť environmentálnemu označeniu produktov a služieb z hľadiska európskej a národnej legislatívy, a to najmä problematike environmentálne vhodného produktu, označenia „ecolabel“ či ekodizajnu. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2021

Tento bezpečnostný CHECK-LIST ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný manažment v krízovej situácii na jednom mieste. Je spracovaný formou uvedenia kľúčových oblastí pre verejnú i súkromnú sféru tak, aby si každá inštitúcia a organizácia ľahko, prehľadne a štruktúrovane našla práve tie informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jej konkrétnej činnosti. Tak je možné skontrolovať, resp. aplikovať bezpečnostné odporúčania v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (nielen) počas mimoriadnej situácie. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Ťažko sa vám hľadá a orientuje vo vyhláškach ÚVZ SR, uzneseniach vlády a ďalších informáciách? Riešite, ako požiadavky realizovať v praxi? Pripravujeme vám praktické informácie pre organizácie spracované v prehľadnej forme zacielené priamo na aktuálnu situáciu.

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Sumarizujeme na jednom mieste všetky bezpečnostné informácie, aktuality, usmernenia, vyhlášky a varovania. Obsah je priebežne aktualizovaný, uvádzame odkazy na odborné články, tlačové správy, linky na oficiálne zdroje, režim na hraniciach, zásady kyberbezpečnosti pre organizácie v súčasnej situácii a ďalšie užitočné rady a informácie.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Právny stav od: 1. 7. 2007

Právnická osoba a fyzická osoba (podnikateľ) na účely predchádzania vzniku požiarov v súvislosti s manipulovaním, skladovaním a ukladaním tuhých horľavých látok musí dodržiavať povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi. Medzi tuhé horľavé látky patrí uvädnutý krm, seno, slama a iné suché, pokosené steblovité rastliny alebo stonkové rastliny, tuhé palivá, vyťažená drevná hmota a drevná hmota spracovaná na sortimenty výrobkov (napr. štiepky, piliny, pelety alebo brikety.)

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Rusnačík Krempaská
Právny stav od: 1. 5. 2000

Každý prevádzkovateľ/podnikateľ je povinný mať podľa zákona o ochrane pred požiarmi spracovanú dokumentáciu požiarnej bezpečnosti, kde musí byť zahrnuté aj posúdenie stavby a prevádzkových priestorov určených na manipuláciu s horľavými látkami ich čerpaním, skladovaním alebo používaním. Konkrétne požiadavky pre stavbu skladu alebo prevádzkových priestorov určuje vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Ing. Peter Šimurka
Právny stav od: 6. 2. 2021

V tomto článku sa detailne pozrieme na častú chybu subjektov pri posudzovaní vykonávanej alebo predpokladanej činnosť v kontexte definícií zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a potrebu byť držiteľom integrovaného povolenia.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.