3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zaslanie obchodnej ponuky inej spoločnosti podlieha ochrane zákona o reklame. V zmysle zákona musí prevádzkovateľ disponovať súhlasom užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy. Ako by mala vyzerať žiadosť o udelenie takého súhlasu?

Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sa v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov musí riadiť zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo práva členského štátu. Práve zmluva o spracúvaní osobných údajov predstavuje najčastejší spôsob, akým sa v praxi upravuje spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Čo všetko má obsahovať a ako má vyzerať samotná zmluva o spracúvaní osobných údajov, sa dozviete v nasledujúcom texte.

Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 2. 1. 2016

Protokol o vykonaní dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu

Protokol o vykonaní skúšky na zistenie prítomnosti omamných a psychoaktívnych látok v slinách alebo v moči

Partner