20 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: C‑311/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 7. 2020

1.      Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane...

Spisová značka: 11S/105/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

 Podľa názoru krajského súdu je tak práve žalobca ako zamestnávateľ poškodených povinný znášať zodpovednosť za následky, vrátane sankcie za nedodržanie príslušných...

Spisová značka: 5S/45/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Správny súd z obsahu administratívneho spisu žalovaného zistil, že žalobca v rámci výkonu inšpekcie práce predložil prvostupňovému správnemu orgánu Predpis č. XX/XXXX pod názvom...

Spisová značka: 7Cob/58/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 5. 2020

I. 18. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že nebolo preukázané, že došlo k vlámaniu do objektu, ktorý bol predmetom poistenia, čo bolo podmienkou pre to, aby krádež, ku...

Spisová značka: 24S/155/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Hoci skutkové zistenia, z ktorých žalovaný vychádzal, a to, že poškodený spadol z o forštu doplnenej časti lešenia, ktoré nebolo opatrené kolektívnym zabezpečením proti pádu z...

Spisová značka: 11S/75/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Pokiaľ ide o námietku žalobcu, kde namietal, že správny orgán nesprávne právne posúdil vec, keď konštatoval, porušenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia...

Spisová značka: 31S/5/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Správny súd konštatuje, že správny orgán na základe uvedených skutočností jasne preukázal, že V. K. bol zamestnancom P. L., pričom bol nelegálne zamestnaný bez založenia...

Spisová značka: 1Sa/23/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 9. 2020

Podľa prílohy č. 2a k zákonu č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 27 ods. 4 písm. b/ bod 2 cit. zákona školiteľmi v činnosti 01.1 môžu byť aj iné osoby, ako autorizovaný...

Spisová značka: C‑673/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 7. 2020

1.      Článok 2 písm. f) a článok 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES...

Spisová značka: 1Cob/33/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2020

I. Čo sa týka námietky nevykonateľnosti výroku napadnutého neodkladného opatrenia z dôvodu, že zo strany žalovaných by nemohlo dochádzať ku kontrole osôb a vozidiel vstupujúcich...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.