Vyhľadávanie > Príklady z praxe
226 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 25. 5. 2021
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Je nutné zmluvy o spracúvaní osobných údajov zverejňovať v centrálnom registri zmlúv?  V prípade, že nie, na čo je možné sa odvolať?

Dátum publikácie: 25. 5. 2021
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Čo všetko je potrebné anonymizovať na povinne zverejňovanej zmluve?

Dátum publikácie: 20. 5. 2021
Autor: eMsec s.r.o., Ing. Peter Matej
Právny stav od: 1. 1. 2019

Časť zamestnancov v organizácii používa firemné notebooky, na ktorých sú bezpečnostné politiky (aktuálnosť operačného systému, antivírového riešenia a ďalšie nastavenia) vynucované cez nastavenie globálnych politík a tie sú kontrolované aj pri pripájaní sa na diaľku cez VPN v prípade home office. Časť zamestnancov však používa súkromné zariadenia (notebooky) a v ich prípade nie je možné vynucovanie bezpečnostných politík.

A. Ako riešiť kontrolu súkromných zariadení a zabezpečenie lokálnej siete, aby sa prípadná nákaza zo súkromného zariadenia nerozšírila do lokálnej siete?

B. Ako je možné chrániť webový server pred neoprávneným prístupom?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

U zamestnávateľa prebieha kontrola zo strany inšpektorátu práce. Inšpektorátu práce predložil zamestnávateľ požadované dokumenty, odpovedal na jeho otázky. Ten však požaduje od zamestnávateľa osobné údaje zamestnancov v rozsahu súkromné telefónne číslo a súkromný e-mail. Je inšpektorát práce oprávnený dané údaje žiadať? Je zamestnávateľ povinný tieto údaje poskytnúť?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ chce kontaktovať bývalých zamestnancov, o ktorých aj po skončení pracovného pomeru spracúva osobné údaje – email a telefónne číslo, ohľadom pracovnej ponuky. Na základe akého právneho základu je zamestnávateľ oprávnený uvedené osobné údaje spracúvať aj po skončení pracovného pomeru zamestnancov?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Prevádzkovateľ (správca bytového domu) chce spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov v rozsahu e-mail a telefónne číslo s cieľom elektronického doručovania písomností podľa zákona č. 182/1993 Z. z. (zmluva o výkone správy, správa o činnosti, vyúčtovanie, plán opráv atď.), a to podľa uzatvorenej dohody o elektronickej komunikácii medzi správcom bytového domu a vlastníkmi jednotlivých bytov (formou sms bude zaslané heslo na otvorenie prílohy emailu)? Na akom právnom základe bude tieto osobné údaje spracúvať?

Dátum publikácie: 6. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je zamestnávateľ povinný uzatvoriť s užívateľským zamestnávateľom sprostredkovateľskú zmluvu, ak bude užívateľský zamestnávateľ spracúvať len meno a priezvisko dočasne prideleného zamestnanca?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Právny stav od: 1. 9. 2014

Je potrebné vykonávať prehliadku plynových kotolní v zmysle vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb., § 16 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 2? Uvedenú prehliadku kotolne externý dodávateľ (revízny technik) vykonával doteraz raz ročne. Organizáciu zaujíma, ktorá právna úprava je aktuálne platná z dôvodu, že uvedená vyhláška sa viaže na už zrušený zákon č. 174/1968 Z. z. (zrušený predpisom č. 95/2000 Z. z.), popritom uvedená vyhláška je stále účinná. Je potrebné uvedenú prehliadku vykonávať? Ak áno, podľa akých právnych predpisov?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 11. 2009

Aké všetky doklady/dokumentácie si má zamestnávateľ pripraviť pre kontrolu stavby zo strany inšpektorátu práce? Aké dokumenty od organizácie môže IP pri kontrole stavby požadovať?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je zamestnávateľ (rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec) oprávnený predložiť obecnému zastupiteľstvu mzdy a zaradenie zamestnancov – vychovávateľov v školskom klube detí – do platových (pracovných) tried  s cieľom kontroly správneho zaradenia? Je potrebný súhlas zamestnanca?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.