Vyhľadávanie > Príklady z praxe
214 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 30. 3. 2021
Autor: Ing. Peter Beňadik
Právny stav od: 15. 8. 2012

Zástupca organizácie sa zúčastnil na školení pre technikov požiarnej ochrany, kde mu bolo povedané školiteľom, že zatiaľ na Slovensku nie je kontrola hlasovej požiarnej signalizácie (HSP) podchytená ako pri elektrickej požiarnej signalizácii (EPS), teda sa vyžaduje kontrola raz za 12 mesiacov. Avšak pri kontrole hasičov títo vyžadovali dennú kontrolu HSP, neodvolali sa však na žiaden zákon, nariadenie alebo vyhlášku. Teda HSP sa má kontrolovať raz za 12 mesiacov alebo je to ako u EPS denná kontrola, mesačná, štvrťročná a ročná?

Dátum publikácie: 12. 3. 2021
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 11. 9. 2019

Organizácia plánuje realizovať výrub drevín. Má zabezpečené všetky potrebné súhlasy orgánov štátnej správy. Aké doklady či potvrdenia má vyžadovať od dodávateľa výrubu?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ potrebuje kontaktovať bývalých zamestnancov prostredníctvom súkromného mobilného čísla a súkromnej emailovej adresy z dôvodu ponuky voľného pracovného miesta. Spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko bývalého zamestnanca, osobné číslo, telefónne číslo a emailovú adresu. Zákonné spracúvanie uvedeného rozsahu OÚ by bolo na právnom základe súhlasu dotknutej osoby + informačná povinnosť. Mohol by prevádzkovateľ použiť iný  právny základ, napr. oprávnený záujem pre získavanie uvedeného rozsahu osobných údajov bývalých zamestnancov?  Ako postupovať?

Dátum publikácie: 8. 2. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 6. 2. 2021

Ako má organizácia dokazovať, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu z home office, najmä ak je z administratívy a nemá doma dostatočné technické vybavenie, systémy nie sú prispôsobené na vzdialené pripojenie alebo je treba riešiť fyzické dokumenty priamo v mieste výkonu práce, napr. preberanie pošty, zásielok....

Čo máme predložiť v prípade preverovania?

Dátum publikácie: 4. 2. 2021
Autor: eMsec s.r.o., Ing. Peter Matej

Organizácia má implementované základné bezpečnostné technické opatrenia pre prijímanie emailov s prílohami MS Word. Aké možnosti má používateľ zamestnaný v takejto organizácii, aby sa ešte dodatočne presvedčil, či dokument, ktorý dostal, je bez škodlivého kódu?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je prevádzkovateľ (prenajímateľ hnuteľných vecí) oprávnený požadovať od dotknutej osoby (nájomcu) vyhotovenie kópie občianskeho preukazu, ktorá sa prikladá k uzatvorenej nájomnej zmluve?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ plánuje zabezpečiť testovanie svojich zamestnancov pracovnou zdravotnou službou ako testovacou autoritou. Keďže ochranné odevy a likvidáciu odpadu (ktorým je nebezpečný a infekčný odpad) si musia firmy zabezpečiť samy, ako máme správne označiť uvedený druh odpadu?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2020

Zamestnancovi končila platnosť školenia, oboznámenia na prácu vo výškach dňa 24. 6. 2020. Školenie sa nemohlo uskutočniť z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Zamestnancovi sa stal pracovný úraz. Je nejaké predĺženie platnosti, keďže sa školenie nemohlo vykonať v stanovenom termíne?

Dátum publikácie: 8. 12. 2020
Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 12. 2020

Ako postupovať v prípade, ak zakúpená zbraň alebo strelivo vykazuje chyby? Je možné zbraň alebo strelivo reklamovať podľa všeobecných právnych predpisov alebo sa na reklamáciu zbrane a streliva vzťahuje osobitný režim?

Dátum publikácie: 7. 12. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je prevádzkovateľ (výrobný podnik) oprávnený získavať od dotknutej osoby (návštevníka podniku) osobné údaje: meno, adresa, popis návštevy, čas návštevy a navštívená osoba?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.