Vyhľadávanie > Príklady z praxe
201 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 13. 10. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec malej firmy nedodržal interné nariadenie o uzamknutí obrazovky firemných mobilných telefónov ani bezpečnostnú požiadavku na uzamknutie mobilu použitím PIN z dôvodu ochrany uložených osobných a firemných údajov. Počas návštevy reštaurácie mu bol jeho firemný mobilný telefón odcudzený. Nachádzali sa v ňom firemné údaje, na vloženej SD karte údaje klientov a prostredníctvom mobilu mal zamestnanec prístup aj do firemnej pošty.

Firmu zaujíma, ako má v tejto situácii postupovať, keďže žiadne smernice o používaní mobilných zariadení ani disciplinárne postupy, či iné interné pravidlá, okrem vyššie uvedených, nemá pre takéto situácie zavedené. Čo má a čo mala urobiť?

Dátum publikácie: 10. 9. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 9. 4. 2020

Spoločnosť pôsobí ako správca budov. Štatutárny zástupca má záujem urobiť popri iných povinnostiach v budovách náhodnú kontrolu značenia v budove ohľadom ochrany pred požiarmi. Čo všetko by malo byť vyvesené, označené a kde?

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť plánuje vyradiť staršie zariadenia – počítače s monitormi, notebooky, mobily. Ako má správne postupovať ohľadom vznikajúceho odpadu z pohľadu ochrany životného prostredia?

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 9. 2014

Školenie BOZP zamestnancov, zástupcov zamestnancov a pod. môže vykonávať interný ABT. Ide o obsluhu zdvižnej brány skupiny Bf, obsluhu zdvíhacieho zariadenia zo zeme, viazača bremien, pojazdnej pracovnej plošiny, obsluhu VZV a pod. Je jasné, že na AOP je potrebné mať príslušné oprávnenia. Ide len o oboznamovanie podľa § 7 – podľa formulácie logicky vyplýva, že môže aj toto všetko robiť zamestnávateľom poverená osoba. Nachádza sa vo vyhláške č. 508/2009 Z. z. paragraf, ktorý hovorí, kto oboznamuje obsluhu uvedených vyhradených technických zariadení (okrem elektrikárov)?

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 1. 9. 2015

Ako sa majú správne odovzdávať odpady z domovov sociálnych služieb (plienky, jednorazové podložky, použité obväzy, použité obaly od liekov, injekčné striekačky a odpady podobnej povahy)? Môžu DSS niečo dávať do komunálneho odpadu alebo je všetko infekčný odpad? Podľa čoho sa riadiť?

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma je v procese zavádzania systému riadenia informačnej bezpečnosti. V časti venujúcej sa vyhodnoteniu výkonnosti nevie, ako sa má k tejto problematike postaviť. Ako má merať, monitorovať a analyzovať a vyhodnocovať svoj systém riadenia informačnej bezpečnosti? Aké praktické KPI (Key Performance Indicators), teda hlavné ukazovatele výkonnosti, má definovať, aby naplnila požiadavku normy ISO 27001 v kapitole 9 Vyhodnotenie výkonnosti?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť sprostredkúva pre klienta prenájom priestorov a komunikuje so zamestnancami klienta. Pritom spracúva ich údaje: meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Podliehajú tieto údaje ochrane? Je potrebné uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy medzi klientom a spoločnosťou?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Obchodná spoločnosť nakupuje výrobky od slovenských aj zahraničných dodávateľov. Kedy sú tieto výrobky považované za neobal? Aké konkrétne neobalové výrobky sa najčastejšie vyskytujú v praxi?

Dátum publikácie: 15. 7. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 30. 6. 2020

Firma plánuje vymeniť svoje počítače a notebooky ako celok. Na diskoch v týchto zariadeniach má však uložené citlivé informácie a dôverné firemné údaje. Zaujíma ju, ako prakticky zrealizovať bezpečnú likvidáciu informácií uložených na pamäťových diskoch umiestnených v odovzdávaných, resp. predávaných zariadeniach tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu údajov. Na čo všetko si má z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti dávať pozor? Čo by mala prakticky vykonať?

Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019

Právnická osoba zaoberajúca sa maloobchodom. Jediný odpad, ktorý vzniká spoločnosti, sú kartónové škatule, v ktorých im dodávatelia dodávajú tovar. Je spoločnosť výrobcom obalov a má povinnosti výrobcu obalov?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.