Vyhľadávanie > Rozhodnutia – autorsky spracované
466 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: C‑311/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 7. 2020

1.      Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane...

Spisová značka: 11S/105/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

 Podľa názoru krajského súdu je tak práve žalobca ako zamestnávateľ poškodených povinný znášať zodpovednosť za následky, vrátane sankcie za nedodržanie príslušných...

Spisová značka: 5S/45/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Správny súd z obsahu administratívneho spisu žalovaného zistil, že žalobca v rámci výkonu inšpekcie práce predložil prvostupňovému správnemu orgánu Predpis č. XX/XXXX pod názvom...

Spisová značka: 16Cob/43/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2021

V intenciách názorov podľa odseku 14. a 15. tohto odôvodnenia, považuje odvolací súd záver súdu prvej inštancie, že žaloba žalobcu proti žalovanému o určenie neplatnosti zmluvy...

Spisová značka: 30S/76/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 3. 2021

Kontrolovaný subjekt, aj napriek tomu, že priestory 2. - 6. NP popísanej stavby neuspôsobil požiadavkám protipožiarnej bezpečnosti pre trvalý pobyt osôb s obmedzenou schopnosťou...

Spisová značka: 7Cob/58/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 5. 2020

I. 18. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že nebolo preukázané, že došlo k vlámaniu do objektu, ktorý bol predmetom poistenia, čo bolo podmienkou pre to, aby krádež, ku...

Spisová značka: 24S/155/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Hoci skutkové zistenia, z ktorých žalovaný vychádzal, a to, že poškodený spadol z o forštu doplnenej časti lešenia, ktoré nebolo opatrené kolektívnym zabezpečením proti pádu z...

Spisová značka: 11S/75/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Pokiaľ ide o námietku žalobcu, kde namietal, že správny orgán nesprávne právne posúdil vec, keď konštatoval, porušenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia...

Spisová značka: 31S/5/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Správny súd konštatuje, že správny orgán na základe uvedených skutočností jasne preukázal, že V. K. bol zamestnancom P. L., pričom bol nelegálne zamestnaný bez založenia...

Spisová značka: 1Sa/23/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 9. 2020

Podľa prílohy č. 2a k zákonu č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 27 ods. 4 písm. b/ bod 2 cit. zákona školiteľmi v činnosti 01.1 môžu byť aj iné osoby, ako autorizovaný...

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.