Vyhľadávanie > Rozhodnutia – autorsky spracované
435 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: C‑624/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 10. 2019

Preprava do tretej krajiny dodávky elektrických a elektronických prístrojov, o aké ide vo veci samej, ktoré boli pôvodne určené na maloobchodný predaj, ale ktoré...

Spisová značka: C-689/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019

Článok 1 ods. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu sa má vykladať v tom...

Spisová značka: C‑55/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2019

Články 3, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v spojení...

Spisová značka: 11S/205/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 4. 2019

I. Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný rozhodol tak, že navrhovaný strategický dokument sa nebude...

Spisová značka: 8To/20/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2019

Skúsenosti získané pri sledovaní účinnosti jednotlivých trestov ukladaných za trestné činy v doprave ukazujú, že trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá patrí k...

Spisová značka: 30S 86/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019

Výklad pojmu „ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja" (§ 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.) je potrebné hľadať aj v súvislostiach s ostatnými...

Spisová značka: 54414/13 a 54264/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 24. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2019

rozsudok z 24. januára 2019 k sťažnostiam č. 54414/13 a č. 54264/15 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného...

Spisová značka: 8To/28/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2019

I. Podľa poznatkov lekárskej vedy vodič nie je spôsobilý bezpečne viesť motorové vozidlo už vtedy, keď hladina alkoholu v jeho krvi dosahuje okolo 1 promile, ba niekedy aj pri...

Spisová značka: 14S 52/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 3. 2019

Za právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania v zmysle ustanovenia § 7 písm. g) SSP by mohlo byť považované napríklad aj zníženie mzdy z dôvodu nedisponovania s...

Spisová značka: 43CoPv 16/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019

I. O konanie v rozpore s dobrými mravmi a o naplnenie generálnej klauzuly nekalej súťaže spôsobilé privodiť ujmu inému súťažiteľovi sa jedná vtedy, ak registrácia a užívanie...

...

Partner