Vyhľadávanie > Rozhodnutia – autorsky spracované
442 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: 7Cob/58/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 5. 2020

I. 18. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že nebolo preukázané, že došlo k vlámaniu do objektu, ktorý bol predmetom poistenia, čo bolo podmienkou pre to, aby krádež, ku...

Spisová značka: 1Cob/33/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2020

I. Čo sa týka námietky nevykonateľnosti výroku napadnutého neodkladného opatrenia z dôvodu, že zo strany žalovaných by nemohlo dochádzať ku kontrole osôb a vozidiel vstupujúcich...

Spisová značka: 23CoPr/1/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2020

I. Zo záveru lekárskeho posudku musí jasne vyplývať, že zamestnanec vzhľadom na svoj konkrétny zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu...

Spisová značka: C‑624/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 10. 2019

Preprava do tretej krajiny dodávky elektrických a elektronických prístrojov, o aké ide vo veci samej, ktoré boli pôvodne určené na maloobchodný predaj, ale ktoré...

Spisová značka: 2S/211/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 6. 2020

Správny súd uvádza, že povinnosť žalobcu ako zamestnávateľa vyznačiť komunikácie pre vozidlá a chodcov pásmi výraznej farby je upravená vo všeobecne záväzných právnych...

Spisová značka: 3To/31/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 1. 2020

V prípade trestných činov v doprave pri ktorých došlo k hrubému porušeniu povinnosti a škodlivému následku v dôsledku predchádzajúceho požitia alkoholu páchateľom, je potrebné...

Spisová značka: C-689/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019

Článok 1 ods. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu sa má vykladať v tom...

Spisová značka: C‑55/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2019

Články 3, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v spojení...

Spisová značka: 11S/205/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 4. 2019

I. Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný rozhodol tak, že navrhovaný strategický dokument sa nebude...

Spisová značka: 8To/20/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2019

Skúsenosti získané pri sledovaní účinnosti jednotlivých trestov ukladaných za trestné činy v doprave ukazujú, že trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá patrí k...

...

Partner