Vyhľadávanie > Rozhodnutia – autorsky spracované
491 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: C-597/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 8. 2021

1. Článok 3 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej...

Spisová značka: 23S/25/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2021

I....z protokolu z kontroly nesporne vyplýva, že konateľ žalobcu ako kontrolovaného subjektu bol informovaný o predmete kontroly, účele a dobe trvania kontroly. Uvedená...

Spisová značka: 7S/15/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2021

Tvrdenie žalobcu o existencii hrozby závažnej ujmy na životnom prostredí, ktorú nedokáže napraviť ani prípadná náhradná výsadba, je podložené len jeho hypotetickou úvahou...

Spisová značka: C‑311/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 7. 2020

1.      Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane...

Spisová značka: 23S/81/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2021

35...nadlimitné emisie CO boli zistené v rozsahu až 442 mg.m3. Voči predmetným zisteniam uvedeným v protokole kontrolovaná osoba nepodala v lehote 7 pracovných dní námietky, ani...

Spisová značka: 11S/105/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

 Podľa názoru krajského súdu je tak práve žalobca ako zamestnávateľ poškodených povinný znášať zodpovednosť za následky, vrátane sankcie za nedodržanie príslušných...

Spisová značka: 5S/45/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2020

Správny súd z obsahu administratívneho spisu žalovaného zistil, že žalobca v rámci výkonu inšpekcie práce predložil prvostupňovému správnemu orgánu Predpis č. XX/XXXX pod názvom...

Spisová značka: 16Cob/43/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2021

V intenciách názorov podľa odseku 14. a 15. tohto odôvodnenia, považuje odvolací súd záver súdu prvej inštancie, že žaloba žalobcu proti žalovanému o určenie neplatnosti zmluvy...

Spisová značka: 30S/76/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 3. 2021

Kontrolovaný subjekt, aj napriek tomu, že priestory 2. - 6. NP popísanej stavby neuspôsobil požiadavkám protipožiarnej bezpečnosti pre trvalý pobyt osôb s obmedzenou schopnosťou...

Spisová značka: 7Cob/58/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 5. 2020

I. 18. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že nebolo preukázané, že došlo k vlámaniu do objektu, ktorý bol predmetom poistenia, čo bolo podmienkou pre to, aby krádež, ku...

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.