397 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Ing. Mária Rusnačík Krempaská
Právny stav od: 14. 12. 2019

Cieľom článku je zhrnutie požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pred požiarmi v súvislosti s manipuláciou a skladovaním potravín a potravinových výrobkov z hľadiska pohľadu legislatívy SR. Súčasťou vhodného a bezpečného skladovania potravín je aj povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť vhodné a bezpečné pracovisko pre svojich zamestnancov v súlade s predpismi ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 5. 6. 2020

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky a Maďarska, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to uvedené v tomto opatrení.

Dátum publikácie: 3. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 3. 6. 2020

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku zotavovacích podujatí počas mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID–19.

Dátum publikácie: 3. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 3. 6. 2020

Vykonávaním protiepidemických opatrení došlo k zlepšeniu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v SR a výraznému zníženiu rizika ohrozenia zdravia. Na základe uvedeného a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok ÚVZ SR vydal opatrenie, ktorým umožnil návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania dole uvedených podmienok, čím dôjde k zlepšeniu psychosociálnych potrieb pacientov a klientov v zariadeniach poskytujúcich zdravotné a sociálne služby.

Dátum publikácie: 3. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 4. 6. 2020

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky a v Českej republike, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu s Českou republikou, tak ako je to uvedené v tomto opatrení.

Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 3. 6. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Opatrenie stanovuje výnimky.

Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 3. 6. 2020

Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sa od stredy 3. júna uvoľňujú ďalšie opatrenia. Ruší sa napríklad vyhradený čas pre nakupovanie dôchodcov, zmierňujú sa opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a otvárajú sa vnútorné športoviská. Opatrenie stanovuje podmienky pre hromadné podujatia do 100 osôb.

Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018

Výskyt neželaného bezpečnostného incidentu je postrachom každej organizácie. Nezvládnutý incident dokáže celú organizáciu skompromitovať, spôsobiť jej finančnú ujmu a v konečnom dôsledku ešte aj privodiť vysokú pokutu. Ako sa bezpečnostné incidenty prejavujú a ako je potrebné ich riešiť?

Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 2. 6. 2020

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v okolitých krajinách, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to uvedené v tomto opatrení.

Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 27. 5. 2020

Počas mimoriadnej situácie bol na území Slovenskej republiky prijatý celý rad opatrení, ktoré výrazne menili spôsob práce a prevádzky na pracoviskách. V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 a návratom na pracoviská sa odporúča primerane uplatňovať preventívne hygienické a protiepidemické zásady: nosenie rúška, dezinfekcia, používanie vlastných zaradení a pomôcok, dodržiavenie bezpečnostných odstupov, práca on-line, predchádzať nadbytočnému zhromažďovaniu osôb, výťahy, klimatizácia, zariadenia na osobnú hygienu, meranie telesnej teploty, príznaky možného ochorenia a test na alkohol dychovou skúškou.

...

Partner