229 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Mnoho podnikateľov využíva s cieľom zabezpečiť ochranu svojho majetku služby súkromnej bezpečnostnej služby. Nielenže sa takýmto spôsobom vyhnú byrokracii či problémom s nedostatkom vlastnej pracovnej sily, ale v mnohých prípadoch majú zaručenú maximálnu profesionalitu a zodpovednosť za chránený objekt. Takéto stráženie však nemožno vykonávať inak, ako len na základe zmluvy o poskytovaní strážnej služby.

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Bc. Michal Pecek
Právny stav od: 1. 7. 2018

Úroveň BOZP sa stáva meradlom úspešnosti firiem, ich výrobnej výkonnosti, konkurencieschopnosti a spoľahlivosti. Má dôležitý hospodársky význam, a preto je prirodzeným záujmom každej organizácie vytvárať priaznivé podmienky na podporu BOZP, prevenciu a zlepšenie pracovných podmienok. Cieľom tohto článku je priblížiť čitateľovi základnú definíciu prvej pomoci a jej vplyv v oblasti BOZP.

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: Daniel Štubniak, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Článok ponúka základný prehľad hardvérových nárokov pre inštaláciu kamerových systémov. Od návrhu káblov až po výber koncových zariadení.

Dátum publikácie: 9. 10. 2019
Autor: Ing. Vladimír Švec
Právny stav od: 2. 1. 2016

Ktoré STN určujú minimálne požiadavky na zaistenie BOZP v oblasti prevádzkovania motorových vozíkov, čo by mal zabezpečiť ich prevádzkovateľ, akú by mal viesť dokumentáciu? Máte stanovenú poverenú osobu zodpovednú za technický stav a bezpečnú prevádzku motorových vozíkov a viete, čo všetko musí zabezpečiť? Čo musí vedieť a čo musí spĺňať obsluha motorových vozíkov, ako často ju školiť? Aké manipulácie sú zakázané? Viac sa dozviete v článku.

Dátum publikácie: 7. 10. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Článok je určený podnikovým manažérom zodpovedným za oblasť ochrany životného prostredia. Autorka uvádza 10 najčastejších chýb, s ktorými sa v praxi v oblasti ekológie stretla. S nárastom počtu legislatívnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a v oblasti odpadového hospodárstva sa v praxi stáva, že podnikatelia často nevedia o povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy životného prostredia alebo si povinnosti plnia nedostatočne, čo sa pri kontrole zo strany štátnych inštitúcií prejaví sankcionovaním spoločnosti.

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 10. 2019

U vodiča je viacero záťažových faktorov – nedostatok pohybu, prevaha statického zaťaženia, otrasy, vibrácie a psychické zaťaženie sú príčinou zmien podporno-pohybového aparátu a ciev. Dlhodobé sedenie vo vynútenej polohe je príčinou zmien podporno-pohybového aparátu a ciev.

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 9. 2019

Kontaktovanie nového obchodného partnera je v súvislosti so striktnou ochranou osobných údajov čoraz náročnejšie. Ako správne kontaktovať nového obchodného partnera a neporušiť pritom právne predpisy? Je rozdiel medzi kontaktovaním potenciálneho a bývalého klienta? Aj tieto otázky autor článku analyzuje v krátkom a informatívnom článku.

Dátum publikácie: 1. 10. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 7. 2018

Na výkonnosť manažéra vplýva nielen psychická záťaž, ale aj faktory pracovného prostredia. Na každej riadiacej pozícii sú náplne činností rôzne. Vyplýva to z konkrétnych povinností manažéra.

Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2019

Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. Ak sa vozidlo stane odpadom, jeho držiteľ je povinný ho bezodkladne odovzdať oprávnenej spoločnosti vykonávajúcej zber, resp. spracovanie vozidla.

Dátum publikácie: 26. 9. 2019
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. Tomáš Krchnák
Právny stav od: 1. 9. 2018

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia (ZOTaSH) sú zariadenia na prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín horenia z budovy smerom von. Cieľom tohto článku je zhrnúť informácie o dokumentácii potrebnej pre odovzdanie a prevádzkovanie systému ZOTaSH.

...

Partner