90 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 19. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 20. 6. 2020
Právny stav do: 30. 6. 2020

ÚVZ SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. ÚVZ SR zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

Dátum publikácie: 19. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 20. 6. 2020
Právny stav do: 4. 7. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 20. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkami stanovenými týmto opatrením. Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Dátum publikácie: 9. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 10. 6. 2020
Právny stav do: 20. 6. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkami uvedenými v opatrení. Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Dátum publikácie: 9. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 10. 6. 2020
Právny stav do: 20. 6. 2020

Od stredy 10. júna 2020 sa maximálny počet účastníkov hromadného podujatia zvyšuje na 500 osôb. Otvárajú sa základné umelecké školy aj centrá voľného času. Ruší sa zákaz prevádzky detských kútikov v obchodných domoch, ako aj nočných klubov. Obchody a prevádzky služieb už nebudú povinné dodržiavať koncentráciu 1 osoba na 10 metrov štvorcových, resp. odstup ľudí alebo stolov 2 metre; ÚVZ SR to však naďalej odporúča.

Dátum publikácie: 9. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 10. 6. 2020
Právny stav do: 6. 7. 2020

Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna naplno otvoria prichádzajúcim z 19 krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné. Okrem doterajšieho voľného režimu s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nebudú vzťahovať ani na osoby prichádzajúce z krajín ako Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Nórsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Malta, Cyprus a Island. Zoznam tzv. bezpečných krajín budú epidemiológovia pravidelne posudzovať a prípadne aktualizovať.

Dátum publikácie: 5. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 5. 6. 2020
Právny stav do: 10. 6. 2020

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky a Maďarska, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to uvedené v tomto opatrení.

Dátum publikácie: 3. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 4. 6. 2020
Právny stav do: 9. 6. 2020

Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky a v Českej republike, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu s Českou republikou, tak ako je to uvedené v tomto opatrení.

Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 3. 6. 2020
Právny stav do: 9. 6. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Opatrenie stanovuje výnimky.

Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 3. 6. 2020
Právny stav do: 9. 6. 2020

Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sa od stredy 3. júna uvoľňujú ďalšie opatrenia. Ruší sa napríklad vyhradený čas pre nakupovanie dôchodcov, zmierňujú sa opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a otvárajú sa vnútorné športoviská. Opatrenie stanovuje podmienky pre hromadné podujatia do 100 osôb.

Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR
Právny stav od: 2. 6. 2020
Právny stav do: 10. 6. 2020

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v okolitých krajinách, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu, tak ako je to uvedené v tomto opatrení.

Partner