41 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 24. 4. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 22. 4. 2020
Právny stav do: 3. 6. 2020

Čo má obsahovať oznam na dverách pri vstupe do otvorenej predajne v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR počas pandémie COVID-19?

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Uvádza sa do kontrolného výkazu v časti A.2. predaj hliníkových odrezkov – odpad?

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2019

Je nutné nahlásiť zodpovednú osobu na úrad opätovne, ak už ju prevádzkovateľ má nahlásenú doteraz?

Dátum publikácie: 17. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2019

Aké nové povinnosti vyplývajú pre príspevkovú organizáciu mesta z titulu GDPR 2018?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 7. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2020

1. Ako je to s poplatkom za TKO u právnických osôb – s. r. o?

2. Každá s. r. o., ktorá má sídlo na území obce, je poplatníkom, či len tá, ktorá má zriadenú a zapísanú prevádzku?

3. Je právnická osoba, s. r. o., ktorá má sídlo spoločnosti v rodinnom dome, v ktorom zároveň býva konateľ, poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. alebo písm. c)?

4. Poplatok obec vyrubí osobám s trvalým pobytom v tomto rodinnom dome a aj právnickej osobe, t. j. s. r. o.?

Dátum publikácie: 21. 11. 2016
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

V platnom VZN o odpadoch je upravené aj nakladanie s drobným stavebným odpadom. Miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu je zberný dvor. Prevádzkovateľ zberného dvora (tým je obec) zabezpečí odváženie jeho množstva, resp. odhad na základe prepočtovej tabuľky (vydanej MŽP SR), vystavenie dokladu o množstve odpadu na držiteľa odpadu, ktorý je poplatníkom na území obce. Doklad o množstve odpadu slúži ako podklad pre účely určenia miestneho poplatku obcou podľa osobitného predpisu.

Má sa tento poplatok vyrubovať rozhodnutím alebo poplatok má byť splatný v hotovosti hneď na zbernom dvore bez vydania rozhodnutia?  

Dátum publikácie: 4. 11. 2016
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 4. 2002
Právny stav do: 30. 4. 2018

Ako často má zamestnávateľ poslať zamestnanca na preventívnu prehliadku – nočná práca, ak prácu vykonáva len občas, napríklad 5x v roku? Ide o pracovníčky školskej jedálne, ktoré zabezpečujú stravu na svadbách alebo stužkových – párkrát v roku.

Dátum publikácie: 21. 9. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 1. 12. 2017

Je zamestnávateľ povinný preplatiť zamestnancovi lekársku prehliadku – napr. vstupnú? Je možné, aby zamestnávateľ stanovil výšku preplácanej sumy?

Dátum publikácie: 5. 8. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 30. 6. 2018

Zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na rozvoz tovaru. V dohode bude stanovené, že zamestnanec nebude poberať odmenu za prácu, ale budú mu vyplácané cestovné náhrady. Môže sa uzatvoriť takáto dohoda s nulovou odmenou?

Dátum publikácie: 30. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Je povinnosťou strednej školy mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.