2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 4. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlas na výrub drevín.

Právny stav od: 1. 1. 2003
Právny stav do: 31. 8. 2014

Skutkové podstaty priestupkov sú zakotvené v ustanovení § 92 ods. 1 písm. a) až zw) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Partner