Vyhľadávanie > Tlačivá a formuláre
48 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 4. 5. 2020

Od prevádzkovateľa máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov ak: ste u prevádzkovateľa napadli správnosť osobných údajov; spracúvanie, ktoré prevádzkovateľ vykonáva je protizákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem.

Právny stav od: 4. 5. 2020

Od prevádzkovateľa máte právo žiadať opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov.

Právny stav od: 4. 5. 2020

Od prevádzkovateľa máte právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi za súčasného splnenia stanovených podmienok.

Právny stav od: 4. 5. 2020

Od prevádzkovateľa osobných údajov žiadať vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané, prístup k vašim osobným údajom a ďalším informáciám, poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás spracúva, informácie o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Právny stav od: 4. 5. 2020

Máte právo si u prevádzkovateľa uplatniť vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený jeden zo stanovených dôvodov.

Právny stav od: 4. 5. 2020

U prevádzkovateľa máte právo namietať v nasledujúcich prípadoch ak sú vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem, ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme.

Právny stav od: 4. 5. 2020

Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Právny stav od: 7. 4. 2020

Súčasť bezpečnostných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 – dotazník pre vstup na pracovisko s poučením zamestnancov a stručným postupom pri bezpečnostnom incidente.

Právny stav od: 6. 4. 2020

V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie podľa § 30e odseku 1 písm. c) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.