Dokumentacia OOÚ

GDPR so sebou prináša viacero nových práv dotknutých osôb a postupov prevádzkovateľov viažucich sa k procesu spracúvania. Prostredníctvom nich musia preukázať administratívno-právnu dokumentáciu, ktorá slúži ako písomný právny základ pre „nakladanie“ s osobnými údajmi v rámci daného subjektu, ktorý ich spracúva.

Vybrané dokumentácie:

 

 

 

 

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner