Zamestnanci

Jednou z dôležitých oblastí ochrany osobných údajov sú osobné údaje zamestnancov aj potenciálnych a bývalých zamestnancov, z pohľadu GDPR dotknutých osôb.

 

GDPR sa týka celého zamestnaneckého cyklu:

  • výberových konaní,
  • uzatváraní pracovnej zmluvy, informovaní, súhlasov,
  • mlčanlivosti osôb, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi,
  • osobných spisov zamestnancov,
  • problematiky kamier v pracovných priestoroch,
  • fotografií zamestnancov pre pracovné účely,
  • ukončení pracovnej zmluvy
  • atď.

 

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner