Úrad na ochranu osobných údajov

 
 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

Vo vzťahu k podnikateľským subjektom vykonáva najmä nasledovné činnosti (§ 81 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov):

 • monitoruje uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov,
 • poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov,
 • metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov,
 • zvyšuje povedomie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov o ich povinnostiach,
 • monitoruje vývoj najmä informačných a komunikačných technológií a obchodných praktík, ak má dosah na ochranu osobných údajov.

Ak ste prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, úrad je pri plnení svojich úloh oprávnený v nevyhnutnom rozsahu podľa zákona o ochrane osobných alebo osobitného predpisu (§ 81 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov):

 • nariadiť poskytnutie informácií,
 • získať prístup k osobným údajom a informáciám,
 • vstupovať do priestorov, ako aj k akémukoľvek zariadeniu a prostriedkom na spracúvanie osobných údajov,
 • upozorniť na to, že plánované spracovateľské operácie pravdepodobne porušia ustanovenia zákona alebo osobitného predpisu, nariadiť zosúladenie spracovateľských operácií,
 • uložiť opatrenia na nápravu, pokutu podľa § 104 alebo poriadkovú pokutu podľa § 105 pri porušení ustanovení zákona alebo osobitného predpisu,
 • nariadiť vyhovenie žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie jej práv, nariadiť prevádzkovateľovi, aby porušenie ochrany osobných údajov oznámil dotknutej osobe,
 • nariadiť dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo trvalé obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • predvolávať na účel podania vysvetlenia pri podozrení z porušenia povinností,
 • odporučiť opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch,
 • nariadiť pozastavenie prenosu osobných údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

Dôležité linky:

https://www.dataprotection.gov.sk/

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.