Odpady

 
 

V hierarchii odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

  1. predchádzanie vzniku odpadu,
  2. príprava na opätovné použitie,
  3. recyklácia,
  4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
  5. zneškodňovanie.

Právnická a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, má pri ich výrobe prihliadať na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu, na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s prioritami odpadového hospodárstva spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Úprava problematiky odpadov je rozsiahla, viac v odborných článkoch:

 Povinnosti podnikateľa podľa zákona o odpadoch.

Odpadové hospodárstvo

 

Ďalej by vás mohli zaujímať :

komentáre zákona o odpadoch

a

zákona o poplatkoch za uloženie odpadu.

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.