Slovenská obchodná inšpekcia

 
 

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou a je podriadená Ministerstvu hospodárstva SR. Jej pôsobnosť je však značne široká a vykonáva dozor nad 350 predpismi, medzi inými aj napr. nad zákonom o odpadoch a chemickým zákonom. V praxi napr. môžu z oblasti ochrany životného prostredia kontrolovať zákaz bezplatného poskytovania ľahkých plastových tašiek.

V zmysle zákona sa SOI člení na Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a inšpektoráty, ktorých územná pôsobnosť je zhodná s územno-správnym členením štátu (v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Košiciach).

 

Práva a povinnosti kontrolovaných osôb: § 7 zákona č. 128/2002 Z. z. (Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Ochranné opatrenia: § 8 zákona č. 128/2002 Z. z.

Pokuty: § 9 zákona č. 128/2002 Z. z.

 

 

Dôležité linky:

http://www.soi.sk/

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

E-BOOK ZDARMA: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

Funkcie

Partner