Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou a je podriadená Ministerstvu hospodárstva SR. Jej pôsobnosť je však značne široká a vykonáva dozor nad 350 predpismi, medzi inými aj napr. nad zákonom o odpadoch a chemickým zákonom. V praxi napr. môžu z oblasti ochrany životného prostredia kontrolovať zákaz bezplatného poskytovania ľahkých plastových tašiek.

V zmysle zákona sa SOI člení na Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a inšpektoráty, ktorých územná pôsobnosť je zhodná s územno-správnym členením štátu (v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Košiciach).

 

Ďalej by vás mohlo zaujímať:

 

Slovenská obchodná inšpekcia v roku 2018

 

 

Dôležité linky:

http://www.soi.sk/

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

Funkcie

Partner