Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) je ústredným orgánom štátnej správy.

Pre činnosť úradu sú kľúčové najmä zákony upravujúce oblasť:

  • ochrany utajovaných skutočností,
  • šifrovej ochrany informácií,
  • dôveryhodných služieb,
  • kybernetickej bezpečnosti.

Dôležité linky:

Národný bezpečnostný úrad: https://www.nbu.gov.sk

Národní bezpečnostní úřad ČR: https://www.nbu.cz/cs/

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR: https://www.nukib.cz/cs/

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner